27/09/2019

Publicatii proiect ”Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 359 /111319

În cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, au fost elaborate […]
25/03/2020

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR BILATERALE ROMÂNIA – NORVEGIA PENTRU MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene și administrat de către […]
18/09/2020

Propuneri de politici publice acceptate în cadrul proiectului “Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” cod SIPOCA/SMIS2014+:359/111319

Propuneri de politici publice acceptate în cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrative (POCA), Axa prioritară 1 […]