27/08/2019

INVITAȚIE LA AUDIEREA PUBLICĂ Rolul COJES și al administrației publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violență domestică. Resurse adecvate pentru o intervenție eficientă

Fundația Corona in parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere si Securitate Comunitara și Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Bărbați va invita vineri, […]
27/08/2019

INVITAȚIE LA AUDIEREA PUBLICĂ Rolul COJES și al administrației publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violență domestică. Resurse adecvate pentru o intervenție eficientă

Fundația Corona in parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere si Securitate Comunitara și Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Bărbați va invita luni 2 septembrie […]
27/08/2019

INVITATIE LA AUDIEREA PUBLICA Rolul COJES și al administrației publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violența domestica. Resurse adecvate pentru o intervenție eficienta

Fundația Corona in parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere si Securitate Comunitara și Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Bărbați va invita joi, […]
27/09/2019

Publicatii proiect ”Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 359 /111319

În cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, au fost elaborate […]
18/09/2020

Propuneri de politici publice acceptate în cadrul proiectului “Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” cod SIPOCA/SMIS2014+:359/111319

Propuneri de politici publice acceptate în cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrative (POCA), Axa prioritară 1 […]