Proiecte 2011

04/08/2015

“PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI”

Proiectul “PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI” este cofinanţat din […]
04/08/2015

„Întreprinderile româneşti în contextul schimbării„ – Program de Formare, Consultanţă şi Asistenţă a întreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii şi introducerea de noi soluţii organizatorice (FCA)

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a […]
04/08/2015

PREGĂTIT PENTRU VIITOR – TINERI LA ÎNCEPUT DE CARIERĂ

“Pregătit pentru viitor – Tineri la început de carieră” este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 5.1 […]
04/08/2015

“Management durabil în Siturile Natura 2000: ROSCI0117 Movila lui Burcel şi ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei” SMIS-CSNR: 35662

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. […]
04/08/2015

„CALITATE ÎN CONSTRUCŢII – calificarea personalului operativ din sectorul construcţii din Regiunea Nord Est (CONS-Nord Est)”

Proiectul “CALITATE ÎN CONSTRUCŢII – calificarea personalului operativ din sectorul construcţii din Regiunea Nord Est (CONS-Nord Est)” este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional […]
04/08/2015

PROFESIONALIZAREA ÎNGRIJIRII LA DOMICILIU ÎN REGIUNEA NE-PID NE

Titlul Proiectului: „Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE – PID NE” Numar de referinta: POSDRU/108/2.3/G/80720 Durata proiectului: 24 de luni Perioada de implementare: 01.09.2011 – […]