Formare

Fundația este acreditată de Ministerul Educației şi Cercetării şi Ministerul Muncii să susțină cursuri în următoarele domenii:

Programe de formare certificate:

• Competente cheie, comune mai multor ocupații – competențe informatice, competențe antreprenoriale, comunicare în limba oficială;
• Manager al sistemelor de management de mediu;
Programe de calificare autorizate:
• Lucrător în structuri pentru construcții;
• Lucrător în izolații;
• Dulgher – tâmplar – parchetar;
• Lucrător comercial.
• Operator Introducere si validare date
• Îngrijitor bătrâni la domiciliu.

De asemenea, Fundația Corona organizează cursuri în sistem nonformal în următoarele domenii:
• Managementul proiectelor;
• Conceperea şi elaborarea proiectelor de investiții;
• Elaborarea şi conceperea planurilor de afaceri;
• Proceduri de implementare a proiectelor;
• Scriere creativa
• Content Marketing