+Femina

Proiectul + FEMINA este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” – Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Resurse pentru acest proiect:

EGALITATE DE ȘANSE
MATERIALE PROMOȚIONALE ȘI INFORMATIVE
STUDII