Impreuna pentru comunitate – IC6

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Resurse pentru acest proiect:

Brosura Impreuna pentru comunitate

Studiu Economie sociala – ID 148367