Management eficient in Situl Natura 2000 – Movila lui Burcel si Saraturile din Valea Ilenei

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. Valoarea totală a proiectului este de 818 223 lei, din care 705 323 lei reprezintă finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat.

Pagina proiectului: http://www.econatura2000.ro/

Resurse pentru acest proiect:

Campanie constientizare:

Calendar Saraturile din Valea Ilene

Afis de promovare Adulti – Movila lui Burcel

Afis de promovare adulti – Saraturile din Valea Ilenei

Afis de promovare copii – Movila lui Burcel

Afis de promovare copii – Saraturile din Valea Ilenei

Calendar Movila lui Burceli

Pad Movila lui Burcel

Pad Saraturile din Valea Ilenei

Ghid de conservare a biodiversitatii in situl ROSCI0117 Movila lui Burcel

Ghid de conservare a biodiversitatii in situl ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

Sit ROSCI0117 Movila lui Burcel – brosura adulti

Sit ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei – Conservarea biodiversitatii premisa pentru cresterea nivelului de trai

Raport studiu final _evaluare impact campanie constientizare

Informare si publicitate:

Brosura de promovare a proiectului_de la grafica

Studii stiintifice finale:

Studiu stiintific final sit Movila Burcel

Studiu stiintific final sit Valea Ilenei

Alte documente:

OM aprobare Plan de management_ROSCO0221

OM aprobare_ Plan de management_ROSCI0117

Plan de management aprobat_ROSCO0221