Planul achizițiilor proiect – “Solidaritate in teritoriul GAL Stefan cel Mare” POCU/827/5/2/ 139382” Versiunea 1 publicat in data 12.03.2021