Despre
Fundația Corona

Scopul Fundației este de a determina, elabora și duce la îndeplinire programe pentru dezvoltarea comunității locale în toate sectoarele vieții economice, sociale, culturale, educative, sportive și de tineret și mediu.

Proiecte

Ani de experiență

Evenimente

Parteneri

Cine suntem?

Un grup de oameni inimoși care ne implicăm, din 1999, în dezvoltarea comunităților, conștienți fiind că fără aportul fiecăruia dintre noi nu vom putea să creăm o societate în care să creștem și să trăim la nivelul la care aspiram.

O echipă cu competențe diverse, dar cu aspirații comune, pentru a putea acoperi o arie cât mai vastă de problematici comunitare. Împletind experiența ce vine odată cu vârsta adultă cu entuziasmul tinereții, ne completăm și avem încredere să ne implicăm în proiecte de amploare, cu impact social.

Echipa noastră are în componență persoane specializate în domenii diverse de la sociologi, psihologi, biologi, ecologi, la economiști, ingineri, precum și specialiști în marketing, management, asistenți sociali, etc.

Cum facem asta?

Oferim suport și strângem la un loc instituții, organizații, persoane fizice etc., cu diverse specializări pentru a putea realiza proiecte importante pentru comunitate.

În timp am câștigat încrederea partenerilor noștri și ne dorim să continuăm în același mod, atrăgând tot mai multe persoane și instituții care vor să se implice în dezvoltarea comunității, așa că nu mai ezita și contactează-ne pentru a porni împreună noi proiecte de interes regional și național.

Care sunt direcțiile pe care ne-am focalizat?

În principal avem două mari direcții spre care ne îndreptăm atenția, departamentul social și cel de mediu, deoarece considerăm că acestea reprezintă fundamentul unei societăți dezvoltate. Punem mare accent pe educație, aceasta fiind baza pentru a putea avea o dezvoltare sustenabilă și durabilă la nivel comunitar.

Încă de la început, din 1999, fundația și-a îndreptat atenția spre persoanele aflate în nevoie, dorind ca prin intermediul proiectelor noastre să le îmbunătățim calitatea vieții. În cei peste 20 de ani de activitate, am abordat diverse probleme cu caracter social și de mediu, am oferit suport pentru educație atât pentru cei tineri, cât și adulților, posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă, ne-am îndreptat atenția și spre mediul rural, precum și asupra altor categorii defavorizate (persoane în vârstă, femei abuzate etc.)

Domenii de acțiune

Scopul Fundatiei este de a determina, elabora si duce la indeplinire programe pentru dezvoltarea comunitatii locale in toate sectoarele vietii economice, sociale, culturale, educative, sportive si de tineret si mediu.

Departamentul de mediu

Problemele legate de mediu au devenit o prioritate la nivel mondial și suntem conștienți de impactul major pe care acestea le au asupra comunități. Din acest motiv ne dorim să ne implicăm și, alături de alte instituții din domeniu și de voluntari, să putem lăsa o moștenire valoroasă copiilor noștri.

Pornind de la acest principiu ne-am îndreptat atenția spre mai multe direcții principale precum: protejarea capitalului natural și de mediu, conservarea biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, protejarea comunităților în fața riscurilor de mediu. Nu în ultimul rând, ne preocupă educarea și conștientizarea populației asupra importanței implicării în protecția mediului și, implicit, în imbunatațirea calității vieții.

Departamentul social

Oamenii sunt cea mai valoroasă resursă a comunităților. Prin acțiunile Fundației Corona, investim în ei pentru a asigura viitorul.

Prin serviciile sociale specifice, evaluăm nevoia și ne asigurăm că beneficiarii noștri sunt corect îndrumați către departamentul corespunzător.

Credem că la baza schimbărilor pozitive din viața oamenilor și comunităților stă educația, atât în sistem formal, cât și informal, și dedicăm o mare parte din resurse pentru acest scop. Includem activități educaționale în toate proiectele noastre și ne asigurăm că, prin parteneriate cu instituții și autorități abilitate, facilităm accesul beneficiarilor noștri la procesele educaționale adaptate. Totodată, lucrând împreună cu stakeholderii locali , asigurăm premisele unor schimbări pe termen lung.

Proiectele noastre se îndreaptă spre mai multe categorii, printre care persoanele în vârstă, care au mare nevoie de sprijin, dar și spre alte categorii defavorizate precum victimele violenței domestice și de gen. Ne adresăm atât tinerilor, studenților care pot beneficia de cursuri de formare și de consiliere pentru ocupare, dar și adulților care nu mai au loc de muncă și vor să se reorienteze spre alte domenii care pot fi de interes pentru viitor.

Departamentul de consultanță

Este tânăr și plin de entuziasm. Specialiștii în marketing, strângere de fonduri, contabilitate, relații publice și trainerii sunt gata să ofere consultanță sau să organizeze sesiuni de instruire pe domeniile mai sus menționate.

Viziunea noastră

Oameni care se dedică activităților pe care le desfășoară, care se identifică cu o cultură a realizărilor profesionale fundamentate pe satisfacția clienților ce li se adresează, care își asumă responsabilitatea socială a deciziilor pe care le iau și care în toate demersurile profesionale pe care le fac urmăresc ca scop final satisfacția muncii bine făcute… aceasta este viziunea noastră.
– Director Executiv, Irina Maria Sile

Parteneriate

Nu sunt puțini cei care au avut încredere în noi și s-au alăturat în cadrul unor proiecte pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele stabilite. Avem parteneri atât la nivel național, cât și internațional, asociații și instituții de stat sau private, care sunt o garanție a calității muncii noastre.
Parteneriate naționale
Parteneriate internaționale
 • Muzeul National al Literaturii Romane Iași
 • Liceul Costache Negruzzi Iași
 • Camera de Comerț si Industrie Iași
 • Camera de Comerț si Industrie Brașov
 • Camera de Comerț si Industrie Alba
 • Asociația Ecovas din Vaslui
 • Asociația Clara Dorohoi, județul Botoșani
 • Centrul de Afaceri Master Deva
 • Asociația Merit
 • Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iași
 • SC INFOEDUCAŢIA SRL Iași
 • Direcția de Asistență Socială Dorohoi
 • Agenția Județeană pentru Ocupare şi Formare Iași
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 • Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
 • Consiliul Județean Vaslui
 • Grupul; Școlar Haralamb Vasiliu Podu Iloaiei
 • Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Iași
 • Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Vaslui
 • Asociația „Cercetașii României”
 • Asociația Normaliștilor Ieșeni
 • Instituții de învățământ din Regiunea de Nod Est
 • Autorități publice Locale din Regiune
 • Asociația SPARK - Olanda
 • International Development Alliance - Bulgaria
 • Asociația „Professional Forum for Education” – Bulgaria
 • Fundația pentru Societate - Letonia N.A. Aequitas – Cipru
 • Alternative Europee – Italia
 • Asociaţia Balkan Assist – Bulgaria
 • Asociaţia de Cetăţeni „Youth Can” – Macedonia
 • North Lancastshire Friends of The Earth – UK
 • Real Planning for Lancaster – UK
 • Universitatea Toulouse Le Mirail – Franţa
 • Universitatea Agricola Plovdiv – Bulgaria
 • BESO Londra
 • Asociaţia Mon Blau-Verd, Spania
 • Asociaţia de Turism Rural KOSA – Koszalin, Polonia
 • Wagenschot Pedagogical Center, Eke-Nazareth, Belgia

Rapoarte de activitate

Accesează rapoartele de activitate ale Fundației Corona.