Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE (START-UP NE)

“PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI”
04/08/2015
Pregătit pentru viitor – Tineri la inceput de cariera
04/08/2015
Show all

Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE (START-UP NE)

“Start-up: O şansă pentru şomeri dar şi pentru regiunea de NE (START-UP NE)” este un proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5: “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Nr. contract POSDRU/99/5.1/G/76304

 

Parteneri în proiect:

FUNDAŢIA CORONA cu sediul în Municipiul Iaşi-Beneficiar/Lider de parteneriat Iaşi, B-dul Chimiei, nr. 1A, etajul 2, Jud. Iaşi Tel: 0232 244 530, Fax: 0232 244 536

www.fundatiacorona.org

CENTRUL DE MEDIERE ŞI SECURITATE COMUNITARĂ (CMSC) cu sediul în Municipiul Iaşi- Partener 1 Iaşi, Str. Pantelimon, nr. 32, et. 5, Jud. Iaşi Tel: 0232 252 920, Fax: 0232 252 926

www.cmsc.ro

 

Scopul proiectului

Urmareste oferirea de pachete personalizate de instruire bazate pe competente comune mai multor ocupatii pentru minim 200 de someri din regiunea NE pentru cresterea sanselor de ocupare prin angajare sau deschiderea de firme proprii.

 

Buget

2320205.16 lei

 

Perioada de implementare

Proiectul a demarat pe 1.11.2010 si va dura 2 ani.

 

Obiectivele proiectului:

OBIECTIVUL GENERAL constă în oferirea de pachete personalizate de instruire bazate pe competenţe comune mai multor ocupaţii pentru minim 200 de şomeri din Regiunea N-E, pentru creşterea şanselor de ocupare prin angajare sau deschiderea de firme proprii.
OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Realizarea a 200 de dosare de selecţie cu direcţii de acţiune particularizate pentru fiecare participant, în urma consilierii profesionale iniţiale.
 • Creşterea competenţelor comune mai multor ocupaţii pentru cei 200 de beneficiari.
 • Acordarea de consultanţă pentru redactarea de planuri de afaceri pentru minim 50 de beneficiari.
 • Realizarea a minim 50 de planuri de afaceri de către absolvenţii cursurilor de abilităţi antreprenoriale.
 • Acordarea de consultanţă pentru deschiderea unor afaceri pentru minim 10 afaceri.
 • Acordarea de consultanţă pentru angajare pentru minim 100 persoane din grupul ţintă.

 

Grupul ţintă:

200 de şomeri din Regiunea de Nord Est, din care:

 • minim5% şomeri de lungă durată;
 • minim 50% şomeri sub 30 de ani;
 • minim 25% şomeri femei.

 

Servicii oferite:

 1. Servicii de informare, orientare şi consiliere
  2. Servicii de formare profesională
  Beneficiarii pot opta pentru alegerea unuia dintre cele 3 programe autorizate disponibile:
 • Comunicare în limba oficială;
 • Competenţe informatice;
 • Competenţe antreprenoriale.
 1. Servicii de consultanţă în vederea începerii unei activităţi independente.
  4. Serviciide consultanţă în vederea găsirii unui loc de muncă

 

Dosar de înscriere în program

 

Concurs de Planuri de Afaceri

 

Materiale informative

 

Publicaţii

 

Campanie media

 

DIVERSE

Anunt publicitar: Achizitie de servicii inchiriere sali de instruire in cadrul proiectului “Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE” (START_UP NE) POSDRU/99/5.1/G/76304 — Data publicarii: 08/03/2012

Anunt publicitar: Achizitie de servicii de promovare in cadrul proiectului “Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE” (START_UP NE) POSDRU/99/5.1/G/76304 – Data publicarii: 11/04/2012

Anunt publicitar: Achizitie de servicii inchiriere sali de instruire in cadrul proiectului “Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE” (START_UP NE) POSDRU/99/5.1/G/76304 — Data publicarii: 04/05/2012

Anunt publicitar: Achizitie de echipamente IT (1 copiator color multifunctional, 5 HDD Intern, 5 HDD Extern) in cadrul proiectului “Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE” (START_UP NE) POSDRU/99/5.1/G/76304 — Data publicarii: 08/08/2012