„PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI”

aug. 4, 2015 | Proiecte 2011

Proiectul „PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI” este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Parteneri in proiect:[/highlight]

  • ASOCIATIA ECOVAS cu sediul in Municipiul Vaslui – Beneficiar/Lider de parteneriat
  • FUNDATIA CORONA cu sediul in Municipiul Iaşi – Partener naţional 1

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Buget[/highlight]

– 2.259.432,00 lei din care 2.017.310,40 lei asistenta financiara nerambursabila

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Durata[/highlight]

– 2 ani

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Perioada de implementare [/highlight]

– 01.01.2011 – 31.12.2012

Proiectul işi propune, prin activităţile desfăşurate si serviciile furnizate, sa contribuie la creşterea gradului de ocupare al forţei de munca din oraşele Negreşti, Huşi, Murgeni si localităţile aferente din judeţul Vaslui. Pentru aceasta, in proiect va fi dezvoltat si implementat un program integrat de servicii active de ocupare (PROSANSA) adresat şomerilor tineri si adulţi din aria de acţiune a proiectului.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Grupul ţinta al proiectului il reprezintă:[/highlight]

  • 200 de şomeri de lunga durata, tineri si adulti, din care 50 de femei, din orasele mici din judetul Vaslui: Negreşti, Huşi, Murgeni si localităţile aferente

Cei 200 de someri din grupul tinta vor beneficia de urmatoarele servicii incluse in programul integrat de servicii active de ocupare PROSANSA:

  • servicii de informare, consiliere si orientare profesionale– beneficiarii proiectului vor fi familiarizati in cadrul orelor de consiliere individuala si de grup cu tehnicile moderne utilizate in căutarea unui loc de munca, vor fi instruiţi sa-si realizeze documentele necesare participării la un concurs pentru ocuparea unui loc de munca (CV, scrisoare de intenție, etc.), vor primi informaţii relevante cu privire la piaţa locurilor de munca din judeţul Vaslui, vor fi sprijiniţi si asistaţi in demersurile de căutare si accesare a unui loc de munca.
  • servicii de formare profesionala– minim 40 de beneficiari din grupul tinta vor putea urma gratuit in proiect un program de formare profesionala continua pentru adulti (curs de iniţiere/ calificare/ recalificare/ perfecționare si specializare) in scopul creşterii şanselor de integrare si menţinere pe piaţa muncii datorită corelării calificării deţinute cu cerinţele angajatorilor.
  • servicii de consiliere in vederea inceperii unei activitati independente– minim 50 de someri din grupul tinta vor beneficia gratuit in proiect de servicii specializate si asistenta calificata in vederea deschiderii unei afaceri (informare, consiliere si sprijin care acopera domenii necesare inceperii unei activitati independente: informatii si servicii juridice, de marketing, servicii financiare, metode si tehnici eficiente de management s.a.)

Proiectul va contribui totodata la imbunatatirea mecanismelor de piata din judetul Vaslui prin dezvoltarea unei platforme web funcționala cu cerere si oferta de munca din zona de acţiune si înfiinţarea unui job club.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Detalii contact:[/highlight]

Fundaţia Corona

Iaşi, B-dul Chimiei, nr. 1A, etajul 2,

Tel: 0232/ 244 530,

Fax: 0232/ 244 536

E-mail: office@fundatiacorona.org

Persoana de contact: Mihaela Hrusca,Responsabil programe de formare

Asociaţia Ecovas

Municipiul Vaslui, Str. Spiru Haret nr 5

Tel: 0235 / 318882

Fax : 0235 / 318882

E-mail: ecovas_as@yahoo.com

Persoana de contact: Sava Maria Roxana Manager proiect

Pentru accesarea serviciilor oferite in cadrul job clubului, vizitati: www.prosansajobs.ro

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Diverse[/highlight]

Comunicat de Presa

Achizitie de servicii de tiparire materiale informative in cadrul proiectului „PROSANSA”- Program de promovare si implementare A masurilor active de ocupare in randul somerilor de lunga durata, tineri si adulti din judetul VASLUI

Achizitie de materiale consumabile in cadrul proiectului „PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI”

Achiziție de servicii instruire – loturi derulata in cadrul proiectului „PROSANSA”- Program de promovare si implementare A masurilor active de ocupare in randul somerilor de lunga durata, tineri si adulti din judetul VASLUI

Achiziție de servicii instruire derulata in cadrul proiectului „PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI”

Achiziție de servicii de publicitate derulata in cadrul proiectului „PROSANSA – Program de promovare şi implementare a măsurilor active de ocupare în rândul şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi din judeţul VASLUI”

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Materiale Informative[/highlight]

Afis

Mapa

Pliant

Fluturas

Buletin Informativ