Norme interne Procedura Operaționala pentru încheierea contractelor de închiriere a unor spatii necesare desfășurării activităților echipelor de proiect in cadrul proiectelor Art, 29 din Legea 98/2016 publicat in 04.01.2021