Propuneri de politici publice acceptate în cadrul proiectului „Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” cod SIPOCA/SMIS2014+:359/111319

sept. 18, 2020 | Bugetarea de gen

Propuneri de politici publice acceptate în cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publicecofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrative (POCA), Axa prioritară 1 “Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP “

PPA1 Introducerea graduala a bugetarii de gen la nivelul institutiilor si organizatiilor

PPA2 Intarirea capacitatii mecanismelor interinstitutionale COJES

PPA3 Constructia bugetara din perspectiva bugetarii de gen la nivelul CJ si CL

PPA4 Mecanismul de constructie al fondului pentru victimele violentei domestice