Servicii de închirieri sala de curs proiect POCU/827/5/2/ 139382 – publicat 27.04.2021