ANUNT LANSARE COMPETIȚIE MICRO-PROIECTE SESIUNEA 4 – La Scoala cu bucurie!, COD 105002

apr. 13, 2021 | Uncategorized @ro

Fundația Corona anunță lansarea celei de a patra sesiuni de depunere a microproiectelor destinate finanțării activităților educaționale în cadrul proiectului ” La școală cu bucurie!”, cod proiect POCU/74/6/18/105002.

Pot depune microproiecte cadrele didactice înscrise în grupul țintă al proiectului, care au urmat programul de formare/dezvoltare de competente transversale și vor să valorifice și să pună în aplicare competențele obținute teoretic.

Domeniul de eligibilitate a instrumentului de sprijin cuprinde activități suport cum ar fi:

 • asigurarea de resurse materiale necesare activităților didactice – materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, cărți, materiale necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi etc
 • acoperirea costurilor unor activități didactice la care participă copiii/elevii – excursii, vizite la muzee, dezbateri, activități cultural-artistice, activități de educație ecologică, civică, activități sportive etc. 

Cuantum subvenții

Sprijinul financiar se acordă sub formă de subvenție, numărul estimat de subvenții acordate pentru această sesiune fiind de 3, repartizate pentru cadrele didactice din școlile partenere după cum urmează

 

Nr. crt

 

Tip sprijin financiar

 

Unitate scolara

 

Nr proiecte

 

Cost /proiect

(eur/lei)

2. subventie Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza“ 3 400/1780

 

Condiții de participare

Pentru obținerea sprijinului financiar sub forma subvenției, cadrul didactic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) Să fie înregistrat în grupul țintă al proiectului
 2. b) Să aibă toate documentele necesare la dosarul de grup țintă
 3. c) Să fi urmat programul de formare/dezvoltare de competente transversale
 4. d) Să înainteze formularul de aplicație (micro-proiectul de practică)
 5. e) Să își asume respectarea condițiilor de acordare și menținere a subvenției
 6. f) Să atașeze la dosar extrasul de cont în care va fi virată subvenția, cu ștampila băncii

Modalitatea de acces la sprijin

Pentru înscrierea în competiția de micro-proiecte, cadrele didactice care își asumă rolul de coordonator al activităților educaționale vor trimite, la adresa Fundatia Corona, str Păcurari nr 21, Iași un dosar conținând următoarele documente, în ordinea de mai jos:

 1. Copie a certificatului obținut în urma parcurgerii programului de formare de competențe transversale – cf cu originalul, semnată
 2. Formularul Micro-proiectului de practică (Anexa 1)
 3. Declarație de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției / Informare asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar (Anexa 2)
 4. Extras de cont, cu ștampila băncii

 

Formularul micro-proiectului se completează conform instrucțiunilor din Ghidul de completare

a formularului de microproiect -activități/stagii practice cadre didactice- (Anexa 3), în format Word, se printează și se semnează de către coordonatorul proiectului și de către reprezentantul legal al unității de învățământ.

Declarația de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției / Informare asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar (Anexa 2) va fi semnată de către cadrul didactic coordonator al micro-proiectului.

Calendarul depunerii de micro-proiecte

Depunere dosare 14 – 23 aprilie 2021
Evaluarea micro-proiectelor 26 – 27 aprilie 2021
Anunțarea rezultatelor 28 aprilie 2021
Implementarea micro-proiectelor mai- iulie 2021

 

Atenție! Dosarele primite după data limită anunțată nu vor intra în procedura de evaluare.

Anunțarea rezultatelor se va face la data indicată, prin e-mail/telefonic.

Anexa 1_Propunere formular micro-proiect

Anexa2_Informare_Declaratie_PR_SP

Anexa3_Ghid completare formular microproiecte

Grila evaluare microproiect