Anunt lansare sesiune depunere microproiecte educaționale – ”La școală cu bucurie!”,POCU/74/6/18/105002

feb. 17, 2021 | Uncategorized @ro

Fundația Corona anunță lansarea celei de a treia sesiuni a selectiei de microproiecte destinate finanțării proiectelor activităților educaționale în cadrul proiectului ” La școală cu bucurie!”, cod proiect POCU/74/6/18/105002.

Pot depune microproiecte cadrele didactice înscrise în grupul țintă al proiectului, care au urmat programul de formare/dezvoltare de competente transversale și vor să valorifice și să pună în aplicare competențele obținute teoretic.

Domeniul de eligibilitate a instrumentului de sprijin cuprinde activități suport cum ar fi:

 • asigurarea de resurse materiale necesare activităților didactice – materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, cărți, materiale necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi etc
 • acoperirea costurilor unor activități didactice la care participă copiii/elevii – excursii, vizite la muzee, dezbateri, activități cultural-artistice, activități de educație ecologică, civică, activități sportive etc.

Cuantum subvenții

Sprijinul financiar se acordă sub formă de subvenție, numărul estimat de subvenții acordate pentru această sesiune fiind de 23, repartizate pentru cadrele didactice din școlile partenere după cum urmează

 

Nr. crt

 

Tip sprijin financiar

 

Unitate scolara

 

Nr proiecte

 

Cost /proiect

(eur/lei)

1. subventie Școala Gimnazială  „Stefan Cel Mare” 2 450/2000
2. subventie Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza“ 10 400/1780
3. subventie Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” 11 400/1780

 

Condiții de participare

Pentru obținerea sprijinului financiar sub forma subvenției, cadrul didactic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fie înregistrat în grupul țintă al proiectului
 2.  Să aibă toate documentele necesare la dosarul de grup țintă
 3. Să fi urmat programul de formare/dezvoltare de competente transversale
 4. Să înainteze formularul de aplicație (micro-proiectul de practică)
 5.  Să își asume respectarea condițiilor de acordare și menținere a subvenției
 6. Să atașeze la dosar extrasul de cont în care va fi virată subvenția, cu ștampila băncii

Modalitatea de acces la sprijin

Pentru înscrierea în competiția de micro-proiecte, cadrele didactice care își asumă rolul de coordonator al activităților educaționale vor depune la coordonatorul unității de învățământ, pe format hârtie și în variantă electronică (documente editabile si scan), un dosar conținând următoarele documente, în ordinea de mai jos:

 1. Copie a certificatului obținut în urma parcurgerii programului de formare de competențe transversale sau adeverință, semnată
 2. Formularul Micro-proiectului de practică (Anexa 1)
 3. Declarație de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției / Informare asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar (Anexa 2)
 4. Extras de cont, cu ștampila băncii

Formularul micro-proiectului se completează conform instrucțiunilor din Ghidul de completare

a formularului de microproiect -activități/stagii practice cadre didactice- (Anexa 3), în format Word, se printează și se semnează de către coordonatorul proiectului și de către reprezentantul legal al unității de învățământ.

Declarația de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției / Informare asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar (Anexa 2) va fi semnată de către cadrul didactic coordonator al micro-proiectului.

Dosarele colectate la nivelul fiecărei unități școlare vor fi înaintate de către coordonatorul unității către comisia de evaluare constituită la Fundația Corona.

 

Calendarul depunerii de micro-proiecte

Publicare anunț 17 februarie 2021
Depunere dosare 18 – 23 februarie 2021
Evaluarea micro-proiectelor 24 – 26 februarie 2021
Anunțarea rezultatelor 27 februarie 2021
Semnarea contractelor de subvenție 1- 5 martie 2021
Implementarea micro-proiectelor martie – iunie 2021

 

Atenție! Dosarele primite după data limită anunțată nu vor intra în procedura de evaluare.

Anunțarea rezultatelor se va face la data indicată, prin e-mail/telefonic.

Documente

Anexa 1_Propunere formular micro-proiect_ses3

Anexa2_Informare_Declaratie_PR_SP

Anexa3_Ghid completare formular microproiecte

Grila evaluare microproiect