ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI PENTRU SESIUNILE DE FORMARE “BUGETAREA DE GEN ȘI ELABORAREA DE POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE” (18-20.10.2018 și 31.10–02.11.2018)

sept. 17, 2018 | Bugetarea de gen, Proiecte 2018

Pentru detalii și înscrieri la sesiunea 2 – Iași, 31 octombrie-2 noiembrie 2018, accesați https://www.fundatiacorona.ro/?p=3551

Fundația Corona, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) anunță lansarea selecției participanților la cursul de formare în domeniul elaborării de politici publice alternative, în cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrative (POCA), Axa prioritară 1 „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP „.

Cursul de formare “Bugetarea de gen și elaborarea de politici publice alternative” va avea o durată de 3 zile și se va desfășura în perioadele:

18 – 20 octombrie 2018 (sesiunea 1)*

31 octombrie – 2 noiembrie 2018 (sesiunea 2)*

*Perioadele de curs pot suferi modificări cauzate de diferite constrângeri legate de organizare

 

Cursul este structurat pe 3 module:

– Modul 1 – Introducere în bugetarea pe bază de gen.

– Modul 2 – Construcția unei politici publice alternative.

– Modul 3 – Lucru și aplicații practice în grup/individual. Construcția unei politici publice din perspectiva bugetării pe bază de gen.

 

Sesiunile de curs în funcție de tema de interes pentru ONG.
Sesiune nr. 1 – perioada 18 – 20 octombrie 2018

Focus pe “Politici publice sociale și angajabilitate”
Sesiune nr. 1 – perioada 18 – 20 octombrie 2018

Focus pe “Violența asupra femeii”
Sesiune nr. 2 – perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2018

Focus pe “Femei în luarea deciziilor în afaceri și politică”
Sesiune nr. 2 – perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2018

Focus pe “Concilierea între viața de familie și viața profesională”

 

La sfârșitul cursului participanții vor fi în măsură:

 • să identifice cadrul de elaborare și implementare a politicilor publice,
 • să analizeze oportunități pentru formulări de politici publice,
 • să formuleze politici publice relevante domeniilor în care acționează,
 • evalueze politicii publice pe baza unor criterii macro-economice.

La finalizarea cursului fiecare absolvent va primi o diplomă de participare.

 

Costurile aferente participării la curs vor fi acoperite prin proiect (training, cazare, transport, masă).

 

Componența grupului țintă la sesiunile de formare

Sunt disponibile 80 de locuri pentru angajați sau voluntari din 60 de ONG-uri din România. Pentru regiunea București – Ilfov numărul de participanți este limitat la 16 persoane.

Pentru fiecare sesiune de instruire participanții sunt repartizați în 2 grupe de lucru a câte 20 participanți/grupă provenind din minim 30 ONG-uri, instruirea derulându-se în paralel.

 

Calendar selecție

 • Publicare anunț – 17.09.2018
 • Depunere dosare – 17.09 – 02.10.2018
 • Evaluare dosare – 03-05.10.2018
 • Publicare rezultat selecție – 09.10.2018
 • Publicare listă finală – 10.10.2018

 

Înscriere

 • Data limită de înscriere este: 10 octombrie 2018, ora 17:00.
 • Înscrierea se face online, prin trimiterea documentelor solicitate pe adresa de email la ascanteie@cmsc.ro.
 • Documentele din dosarul de înscriere se trimit scanate, după ce au fost completate electronic, printate și semnate. La subiectul email-ului trebuie trecută următoarea formulare: Înscriere curs Bugetare de gen – nume participant.

 

Depunerea dosarelor

 

Candidații vor depune un dosar de înscriere care va cuprinde:

 • Formular individual participanți – Anexa 12;
 • Formularul de înscriere la sesiunea de formare aleasă, în care va fi descrisă motivația de a participa la acest proiect – Anexa 1;
 • Acord prelucrare date – Anexa 2;
 • Adeverință angajat/voluntar ONG – Anexa 3;
 • Declarație pe propria răspundere reprezentant legal ONG privind apartenența la Rețele/Federații/Organizații naționale/internaționale de ONG-uri – Anexa 4;
 • Copie B.I./C.I.;
 • Copie Certificat Înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 

Criterii de selecție:

 • Criteriu administrativ – existența dosarului complet (se acceptă completări, dacă este cazul). Criteriul va fi notat cu calificativul ADMIS/RESPINS.
 • Criteriul eligibilitate – persoanele selectate pentru participarea la sesiunile de instruire trebuie să fie angajați sau voluntari ai unui ONG.
 • Criterii de departajare:
 1. Primul venit – primul servit (data și ora de primire înscriere pe email);
 2. Apartenența la diverse rețele naționale de acțiune;
 3. Pentru regiunea București – Ilfov numărul de participanți este limitat la 16 persoane.

 

Procesul de selecție se va efectua conform criteriilor de selecție enunțate mai sus, cu aplicarea principiilor transparenței și egalității de șanse și gen.

Eventualele contestații, după publicarea rezultatelor finale, se pot depune în termen de 24 de ore de la publicarea listei finale, prin transmiterea acestora pe e-mail office@fundatiacorona.ro sau fax 0232.244.536 la Fundația Corona.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de mail: ascanteie@cmsc.ro. Persoană de contact: Alina Scânteie, Responsabil selecție grup țintă.