Controlul poluării mediului în zona de graniţă România- Republica Moldova

aug. 4, 2015 | Proiecte 2009

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Scopul proiectului:[/highlight]

​PROIECTUL „Controlul poluării mediului în zona de graniţă România – Republica Moldova  încurajează şi susţine:
• Monitorizarea eficientă şi suficientă pentru determinarea evoluţieistării de calitate a apei şi a aerului în zona transfrontalieră;
• Informarea permanentă şi eficientă a publicului, mai ales în cazurile potenţiale de accidente ecologice la nivelul apei şi a atmosferei;
• Dezvoltarea relaţiilor bilaterale România – Republica Moldova la nivel regional şi naţional în domeniul Protecţiei Mediului;
• Pentru Republica Moldova – Efortul pentru armonizarea legislaţiei de protecţie a mediului la legislaţia Europeană de Mediu.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Obiectivul general[/highlight]

Intensificarea colaborării transfrontaliere în controlul poluării mediului, în zona degraniţă România – Republica Moldova, pentru asigurarea unei dezvoltărisocio economice durabile.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Obiective specifice[/highlight]

2. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie, in context transfrontalier, astructurilor de mediu in monitorizarea factorilor de mediu – aer si apa- in zona  de graniţă România – Republica Moldova
3. Creştereanivelului de conştientizare a publicului larg din zona de graniţăprivind impactul activităţilor antropice si industriale asupra aeruluisi a apei

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Beneficiari:[/highlight]

Grup tinta:
– 20 de reprezentanţi – din cadrul ONG-urilor de mediu din judeţele Iaşi, Vaslui si Botoşani – România;
– 20 de reprezentanţi din cadrul ONG-urilor de mediu  din regiunea de graniţă a Republicii Moldova, raioanele Leova, Hancesti, Nisporeni, Ungheni, Falesti, Glodeni, Râşcani, Edineţ, Briceni;
– 40 de specialişti de mediu din cadrul a 12 autorităţi de mediu – din România si Republica Moldova din zona de graniţă.
Beneficiari finali:
– autorităţi locale publice din mediul rural si urban din zona de graniţă România – Republica Moldova;
– populaţia din judeţele Iaşi, Vaslui si Botoşani si raioanele vizate din Republica Moldova;
– agenţii economici cu activitate  de impact asupra mediului din aria de implementare a proiectului.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Rezultate estimate:[/highlight]

  1. Biroul comun pentru controlul poluării mediului în zona de graniţă;
  2. 40 de reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu şi specialişti de mediu din cadrul autorităţilor de  mediu instruiţi cu privire la mecanismul MONITORIZĂRII FACTORILOR DE MEDIU;
  3. Un laborator mobil (autolaborator) de mediu in conformitate cu standardul de referinţa SR EN ISO / CEI 17025: 2005.
  4. Rapoarte de monitorizare a aerului si apei in zona de graniţă
  5. 12 autorităţi de mediu din cele doua tari implicate intr-un parteneriat cu societatea civila pentru controlul poluării mediului
  6. Publicaţia Sistem comun România – Republica Moldova de control al poluării mediului
  7. Creşterea cu 10% a gradului de informare a publicului cu privire la impactul activităţilor antropice si industriale asupra aerului si a apei