SĂNĂTATE MINTALĂ ÎN LICEE

aug. 4, 2015 | Proiecte 2009

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Scopul proiectului:[/highlight]

​Proiectul „Sănătate mintală în licee a urmărit creşterea nivelului de implicare a organizaţiilor non-guvernamentale în promovarea sănătăţii mintale ca valoare şi drept fundamental şi diversificarea serviciilor oferite în cadrul centrelor de sănătate mintală prin realizarea unei campanii de informare şi promovare în mediul şcolar al judeţului Iaşi, adresată elevilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ cu profil liceal.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Beneficiari:[/highlight]

​• 7500 de elevi din liceele şi grupurile şcolare din judeţul Iaşi, informaţi în mod direct cu privire la problematica sănătăţii mintale prin intermediul seminariilor educative;
• 50 de profesori, psihologi şi consilieri şcolari instruiţi şi formaţi ca promotori în domeniul sănătăţii mintale.
Beneficiari indirecţi:
• elevii din învăţământul liceal din judeţul Iaşi, beneficiari ai campaniei media;
• liceele, grupurile şcolare şi şcolile de arte şi meserii din judeţul Iaşi, cel puţin un număr de 100 de cadre didactice din aceste instituţii de învăţământ, beneficiari ai materialelor informative realizate în cadrul proiectului privitoare la problematica sănătăţii mintale;
• Centrul de Sănătate Mintală pentru copii şi adolescenţi,  care va avea oportunitatea de a-şi îmbogăţi gama de activităţi şi potenţialul de adresabilitate asupra grupurilor ţintă.
• populaţia judeţului Iaşi.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Rezultate estimate:[/highlight]

  • 356 seminarii educative susţinute în înstituţiile de învăţământ cu profil liceal din judeţul Iaşi;
  • 8152 elevi informaţi direct cu privire la problematica sănătăţii mintale;
  • 50 de profesori, consilieri şi psihologi şcolari cu abilităţi în identificare şi prevenţie primară;
  • pliante, broşuri, mape de informative cu privire la activităţile proiectului, problematica sănătăţii ;
  • o campanie media de promovare a sănătăţii mintale – spot radio şi TV;
  • Revista şi concursul Tinerii şi sănătatea mintală, 10 elevi premiaţi;
  • Ghidul sănătăţii mintale în şcoli.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Buget:[/highlight]

​81.000 euro

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Perioada de derulare:[/highlight]

​Decembrie 2008 – Noiembrie 2009