Educație cu Profit

aug. 4, 2015 | Proiecte 2015

sigla_eduprof

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

[highlight background=”” color=”” line=”0″]SCOPUL PROIECTULUI:[/highlight]

Creșterea gradului de pregătire practică a elevilor și familiarizarea acestora cu activități similare celor din economia reală.

Prin acțiunile desfășurate vor fi sprijiniți 960 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (învățământul liceal și învățământul profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est și Centru în dezvoltarea cunoștiințelor cunoștiințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii, prin participarea la activități specifice firmelor de exercițiu.

Proiectul va facilita procesul de inserție al viitorilor absolvenți pe piața muncii prin:
• Creșterea gradului de cunoaștere cu privire la cerințele de lucru specifice unei firme;
• Creșterea gradului de responsabilizare a elevilor cu privire cu privire la atribuțiile pe care vor trebui să le îndeplinească după absolvire în cadrul unei firme;
• Facilitatea înțelegerii mediului economic și social al firmei;
• Crearea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului economic și a lucrurilor care sunt așteptate de la un angajat în funcție de postul care îl ocupă;
• Creșterea încrederii beneficiarilor în forțele proprii;
• Stimularea inițiativei și a spiritului antreprenorial. Prin aceste măsuri se va realiza nu doar o creștere a șanselor de identificare și ocupare a unui loc de muncă după absolvire dar și o creștere a gradului de adaptabilitate al elevilor la primul loc de muncă.

[alert style=”info”]NOUTĂȚI!!!
INFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA FIRMELOR DE EXERCIȚIU:
Înființarea a 120 de firme de exercițiu în cadrul unităților de învățământ (ISCED 3) din regiunile Nord est și Centru conform cerințelor ROCT de către 960 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar.
Pentru motivarea elevilor se acordă o subvenție în valoare de 100 lei/luna și 80 dintre cei mai buni elevi vor primi un premiu de 300 lei fiecare – concurs plan de afaceri.[/alert]

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]INFORMAȚII despre proiect:[/highlight]

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Perioada de implementare: 11 februarie 2015 – 11 decembrie 2015
Aria de implementare: județele Iași, Botoșani, Bacău, Suceava, Vaslui, Neamț, Alba, Covasna, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu – mediul rural si mediul urban
Valoarea totală a proiectului este de 7.394.291,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă reprezintă 7.246.405,18 lei

PARTENERI ÎN PROIECT:
• FUNDAȚIA CORONA IAȘI- mai multe detalii pe http://www.fundatiacorona.ro
• CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV- mai multe detalii pe http://www.ccibv.ro
• SC INFO EDUCAȚIA SRL- mai multe detalii pe http://www.infoeducatia.ro
• CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA – mai multe detalii pe http://www.cciaalba.ro

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVE:[/highlight]

 • Înființarea a 120 de firme de exercițiu, de catre elevii din învățământul liceal și învățâmântul profesional – ISCED 3, din Regiunile Nord Est și Centru, dintre care cel puțin 60 de firme în Regiunea Nord Est și cel puțin 60 de firme în Regiunea Centru.

Vor fi înființate câte cel puțin 10 firme de exercițiu în fiecare din cele 6 județe ale Regiunii Nord Est și în fiecare din cele 6 județe ale Regiunii Centru. Firmele de exercițiu vor fi înființate conform cu cerințele ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România) pe parcursul anului școlar 2014-2015 și se va asigura funcționarea acestora. Firmele de exercițiu vor fi înființate în cadrul unităților de învățământ secundar (ISCED 3) din cele 2 regiuni.

 • Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale a 960 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățămât secundar prin punerea în practică a cunoștiințelor teoretice acumulate în școală, în cadrul firmelor de exercițiu înființate.

În cadrul proiectului vor participa la activitățile proiectului cel puțin 480 de elevi în regiunea Nord Est și cel puțin 480 de elei din Regiunea Centru. Elevii care vor participa activitățile proiectului vor proveni din unități de învățământ secundar (ISCED 3) din toate județele celor 2 regiuni: 6 județe în Regiunea Nord Est și 6 județe în Regiunea Centru.

 • Creșterea gradului de orientare și consiliere socio-profesională pentru 960 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățămât secundar – ISCED 3 din regiunile Nord Est și Centru în vederea integrării pe piața forței de muncă după absolvire.

În cadrul proiectului 960 de elevi vor beneficia de :
• Servicii de orientare și consiliere profesională de grup (4 ore de consiliere de grup);
• Servicii de orientare și consiliere individuală (2 ore de consiliere individuală).
Prin măsurile de orientare și consiliere profesională se va urmări sprijinirea elevilor în vederea pregătirii pentru integrarea profesională sau pentru continuarea orientată a studiilor.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:[/highlight]

 • Înființarea unui număr de 120 firme de exercițiu.

Prin înființarea celor 120 de firme de exercițiu se va urmări:
• Sprijinirea tinerilor în vederea pregătirii lor pentru integrarea profesională;
• Familiarizarea elevilor cu activitatea specifică unei firme, cu lucrul în echipă, cu cerințele care se impun de angajator;
• Stimularea și motivația elevilor să își înființeze propriile afaceri după finalizarea studiilor.

 • Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale a 960 elevi

Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale a celor 960 de elevi din grupul țintă se va realiza prin participarea la activitățile firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului și presupune:
• Dezvoltarea cunăștiințelor în domeniile: marketing, contabilitate, IT, vânzări etc;
• Dezvoltarea abilităților de comunicare;
• Dezvoltarea capacității de a lucra de a lucra în echipă;
• Dezvoltarea spiritului de inițiativă și competitivitate.

 • Creșterea gradului de orientare și consiliere socio-profesională pentru 960 elevi

960 de elevi vor beneficia de servicii de orientare și consiliere profesională de grup și individuală care va asigura creșterea gradului de conștientizare al elevilor asupra nevoiide pregătire practică în cadrul firmelor de exercițiu și asupra oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat.

Acțiunile vor fi implementate într-un număr de 36 de unități de învățământ (ISCED 3).

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]REZULTATE PREVIZIONATE:[/highlight]

 • Cel puțin 960 de elevi informați cu privire la activitățile pregătitoare pentru înființarea firmelor de exercițiu
 • 120 firme de exercițiu înființate (înregistrate la ROCT): 60 firme în Regiunea Nord Est (10 firme în fiecare județ al regiunii) – 60 firme în Regiunea Centru (10 firme în fiecare județ al regiunii)
 • 120 firme de exercițiu care desfășoară activități conform regulilor ROCT
 • 960 de elevi care participă în mod curent la activitatea firmelor de exercițiu
 • 960 elevi consiliați în carieră în raport cu profilul psihoprofesionalal fiecăruia
 • 2 Târguri ale Firmelor de Exercițiu: Târgul firmelor de exercițiu Regiunea Nord Est și Târgul firmelor de exercițiu Regiunea Centru, cu un număr de 120 de participanți (elevi, profesori coordonatori, membrii echipa proiect, mass media) și 30 de firme de exrcițiu la fiecare târg

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DATE DE CONTACT[/highlight]

Fundația Corona
Iaşi, str. Pacurari nr. 21, jud. Iasi
Telefon: 0232 244 530, fax: 0232 244 536
E-mail: eduprof@fundatiacorona.ro
Persoană de contact: Ciprian Marcu – Manager de proiect

[alert style=”error”]Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
[/alert]