+ FEMINA

aug. 4, 2015 | Proiecte 2014

sigla_femina

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GENERALITĂŢI:[/highlight]

Proiectul + FEMINA este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” – Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI[/highlight]

Valoarea totală a proiectului: 2.124.260,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 2.081.774,80 lei.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PERIOADA DE IMPLEMENTARE[/highlight]

Perioada de implementare: 16 aprilie 2014 – 15 octombrie 2015

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ARIA DE IMPLEMENTARE[/highlight]

Aria de implementare: judeţele Iaşi si Botoşani – mediul rural si mediul urban.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PARTENERI[/highlight]

 1. Fundaţia Corona Iaşi – Beneficiar
 2. Asociaţia Clara – Partener naţional 1

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DESCRIERE PROIECT[/highlight]

Proiectul îşi propune sa contribuie la prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piața muncii din judetele Iasi si Botosani, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare și dezvoltare profesionala a femeilor si grupurilor vulnerabila si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse.

Prin actiunile propuse proiectul contribuie pe termen lung la crearea si consolidarea unei culturi inclusive cu repercursiuni directe asupra accesului si mentinerii femeilor pe piata muncii din aria de actiune a proiectului – mediul urban si rural din judetele Iasi si Botosani. In sensul acesta, proiectul abordeaza problematica discriminarii si accesului egal pe piata muncii din perspectiva a doi actori cu responsabilitati directe in producerea schimbarilor socio-economice si culturale dezirabile:

(1) Femeile, inclusiv cele din grupurile vulnerabile – urmare a parcurgerii programului de formare dezvoltat in proiect (programe de formare profesionala cu accent pe calificare/recalificare), femeile din grupul tinta vor beneficia de avantaje reale, competitive pe piata muncii transpuse in competente si abilitati profesionale noi, calificari in acord cu cerintele pietei, aptitudini si cunostinte antreprenoriale si utilizare TIC. Toate aceste achizitii dobandite in proiect conduc la un acces mai larg, facil si diversificat pe piata muncii. Pe termen lung, prin puterea exemplului si efectul cascada, interventia proiectului determina schimbari de atitudine si (re)pozitionare si valorificare a femeilor atat in campul muncii cat si in comunitatile din care provin.

(2) Promotorii si sustinatorii schimbarilor socio-culturale, respectiv expertii mass media in calitate de formatori de opinie si personalul autoritatilor publice locale si centrale – programul de informare si constientizare dezvoltat in proiect asupra rolului pe care acestia il au in crearea unei culturi inclusive si facilitarea accesului la piaţa muncii a femeilor si a grupurilor vulnerabile, contribuie la dezvoltarea de competente si abilitati de implementare a instrumentelor de asigurare a egalitatii de sanse la nivelul structurilor publice cu roluri decizionale si a formatorilor de opinie. Demersurile de informare, constientizare si responsabilizare a reprezentantilor acestor sectoare contribuie pe termen lung la eliminarea stereotipului cultural cu privire la rolul social si statutul profesional al femeilor si limitarea fenomenului discriminarii al femeilor si altor grupuri vulnerabile

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GRUPUL ŢINTĂ[/highlight]

Grup tinta al proiectului este constituit din 450 persoane din judetele Iasi si Botosani, din care:

 • 350 femei (varsta intre 18 – 64 ani, ocupate sau neocupate pe piata muncii, necalificate sau care detin calificari redundante prin raportare la cerintele pietei),
 • 20 experti mass media,
 • 80 angajati ai administratei publice locale si centrale.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]SERVICII OFERITE IN PROIECT[/highlight]

Functie de specificul si nevoile grupurilor tinta vizate, serviciile oferite in proiect sunt structurate in doua tipuri de programe, respectiv:

 1. PROGRAM SPECIFIC DE FORMARE „+ FEMINA”

Prin serviciile furnizate in cadrul acestui program se urmareste creşterea oportunitatilor de angajare si mentinerea pe piata muncii pentru minim 350 de femei din judetele Iasi si Botosani prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale in acord cu cerintele pietei muncii. Serviciile incluse in program vizeaza:

 • identificarea si evaluarea necesitatilor de formare/ calificare/ recalificare prin raportare la traseul profesional, evolutia carierei si cerintele pietei muncii locale – serviciu de care vor benefica minim 350 femei;
 • dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor pentru minim 280 de femei din grupul tinta in acord cu cerintele pietei muncii;
 • dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru minim 40 de femei din grupul tinta;
 • dezvoltare competentelor necesare si acordarea de asistenta in vederea initierii unei afaceri pentru minim 30 de femei din grupul tinta.

Beneficii reale ale participarii in proiect pentru cele 350 de femei:

 • dispun de o evaluare obiectiva a capacitatii de ocupare pe piata muncii (informatiile oferite privesc tipul si nivelul de calificare si/sau specializare/perfectionarea necesara in vederea cresterii capacitatii de ocupare si mentinere a locului de munca, domenii de activitate ce pot fi abordate din perspectiva profilului profesional si cerintele pietei muncii, resursele si potentialul antreprenorial de care dispun);
 • capacitate sporita de integrare si ocupare pe piata muncii urmare a calificarilor obtinute in proiect corelate cu cerintele pietei muncii locale si regionale;
 • grad crescut de mobilitate profesionala urmare a programelor de calificare si formarilor urmate in proiect;
 • adaptabilitate crescuta la cerintele pietei moderne urmare a competentelor de utilizare TIC dobandite in cadrul proiectului;
 • informare, formare si competente reale in initierea si dezvoltarea de afaceri proprii urmare a evaluarii obiective si programului de formare livrat in proiect si asistentei de specialitate de care dispun.
 1. PROGRAM DE INFORMARE SI FORMARE „ŞANSE EGALE”

Prin serviciile furnizate in cadrul acestui program se urmareste cresterea constientizarii la nivelul a minim 100 de experti mass media si personal al autoritatilor publice locale si centrale din judete Iasi si Botosani asupra problematicii discriminarii de gen in campul muncii si rolului pe care il au in crearea unei culturi inclusive si facilitarea accesului la piaţa muncii a femeilor si a grupurilor vulnerabile.

Serviciile incluse în program vizează:

 1. formarea (în sistem nonformal) a minim 20 de experţi mass media în tehnici şi metode de identificare şi eliminare a stereotipurilor de gen în societate şi în special în mass media în scopul crearii şi promovarii unei culturi inclusive şi facilitarea accesului la piaţa muncii a femeilor şi a grupurilor vulnerabile;
 2. informarea şi responsabilizarea a minim 80 de angajati ai autorităţilor publice locale şi centrale asupra modalităţilor de implementare a principiilor egalităţii de şanse şi gen în raport cu grupurile vulnerabile gestionate, inclusiv femei.

Beneficii reale ale participarii in proiect a celor 100 de persoane din grupul tinta:

 • formarea adecvata a expertilor mass media in tehnici si metode de eliminare a stereotipurilor de gen urmare a participarii la sesiunile de formare organizate in proiect;
 • abilitati şi deprinderi concrete de construire a unui discurs mass media nondisciminatoriu, favorizând egalitatea de şanse şi gen în câmpul muncii a grupurilor vulnerabile, inclusiv femei;
 • cunoştinte, informaţii şi deprinderi noi pentru angajaţii autorităţilor publice privind modalităţi de implementare a principiilor egalităţii de şanse şi gen pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femei urmare a participării la seminariile şi evenimentele de promovare organizate în proiect;
 • grad crescut de conştientizare a formatorilor de opinie şi angajaţilor autorităţilor publice referitor la responsabilităţile în direcţia creării şi promovării unei culturi inclusive.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OFERTA DE FORMARE[/highlight]

Oferta de formare adresata femeilor din grupul tinta (minim 350 femei) include un nr de 12 programe de formare profesionala continua (programe de calificare/ perfectionare/ specializare/ initiere/ competente comune):

 1. Lucrător in comert
 2. Lucrător confecţii şi tricotaje
 3. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 4. Babysitter
 5. Manichiurist – pedichiurist
 6. Operator introducere, validare şi prelucrare date
 7. Coafor
 8. Croitor
 9. Bucătar
 10. Ospătar (chelner) vanzator în unitati de alimentatie
 11. Competenţe antreprenoriale
 12. Competenţe informatice

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]EVENIMENTE[/highlight]

 

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DATE DE CONTACT PROIECT:[/highlight]

Fundaţia CORONA
Iaşi, str. Pacurari nr. 21, jud. Iaşi
Telefon: 0232 244 530, fax: 0232 244 536
E-mail: office@fundatiacorona.ro
Persoană de contact: Mihaela Hruşcă – Manager proiect

Asociatia CLARA
Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 18, jud. Botoşani
Telefon: 0744 222 044, fax: 0331 816 612
E-mail: clara@dorohoi.com
Persoana de contact Chirilă Viorel – Expert promovare

 

[alert style=”error”]Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro[/alert]

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DIVERSE:[/highlight]

Invitatie de participare achizitie „Servicii de audit” proiect „+FEMINA” – Publicat in 30.04.2014

Invitatie de participare achizitie „Servicii de expertiza contabila” proiect „+FEMINA” – Publicat in 30.04.2014

Invitatie de participare achizitie „Servicii de informare si promovare” proiect „+FEMINA” – Publicat in 02.05.2014

Invitatie de participare achizitie „Servicii de intretinere si actualizare pagina Fundatia Corona www.fundatiacorona.ro” proiect „+FEMINA” – Publicat in 02.05.2014

Invitatie de participare achizitie „Servicii de realizare si tiparire materiale de informare si promovare” proiect „+FEMINA” – Publicat in 07.05.2014

Invitatie de participare achizitie „Furnizare de materiale promotionale” proiect „+FEMINA” – Publicat in 13.05.2014

Invitatie de participare achizitie „Furnizare Mobilier de birou (5corpuri de arhivare)” proiect „+FEMINA” – Publicat in 21.05.2014

Invitatie de participare achizitie „Materiale consumabile” proiect „+FEMINA”– Publicat in 09.06.2014

Invitatie de participare achizitie „Servicii logistice pentru organizare formare” proiect „+FEMINA”– Publicat in 23.06.2014

Invitatie de participare achizitie „Servicii de inchiriere a unui automobil” proiect „+FEMINA”– Publicat in 18.08.2014

Invitaţie de participare achiziţie „Servicii de formare profesională” proiect „+FEMINA”– Publicat în 12.09.2014