PRINȚ ȘI CERȘETOR

aug. 4, 2015 | Proiecte 2014

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PAGINA OFICIALĂ A PROIECTULUI:[/highlight]

Vă rugăm vizitați pagina oficială a proiectului pentru informații complete despre proiect:

http://www.fundatiacorona.ro/printsicersetor

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GENERALITĂŢI:[/highlight]

Proiectul PRINȚ ȘI CERȘETOR urmărește instituirea unui sistem permanent de colectare haine și rechizite din licee și alte instituții/organizații din Municipiul Iași și distribuirea acestora către elevii săraci din mediul rural al județului Iași.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]”Prinț și cerșetor” – Nr. proiect RO2013_C2.2_09[/highlight]

Proiectul „Prinț și cerșetor” este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România
Componenta 2 – Justiție socială
Subcomponenta 2.2 – Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Parteneri în proiect:[/highlight]

 • Beneficiar/Lider de parteneriat: Fundația Corona,
  cu sediul în Municipiul Iaşi, Str. Păcurari, nr. 21, Jud. Iaşi
  Tel: 0232 244 530
  Fax: 0232 244 536
  http://www.fundatiacorona.ro
 • Partener 1: Colegiul Costache Negruzzi Iași,
  cu sediul în Municipiul Iaşi, Str. Toma Cozma nr. 4, Jud. Iaşi
  Tel: 0232 210 510
  Fax: 0232 210 510
  http://colegiulnegruzzi.ro

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Bugetul proiectului:[/highlight]

77.774 Euro din care finanțare nerambursabilă 69.990 Euro prin Fondul ONG în Romania, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Perioada de implementare:[/highlight]

15 aprilie 2014 – 14 aprilie 2015

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Obiectivele proiectului:[/highlight]

OBIECTIVUL GENERAL: Creșterea accesului la resurse școlare pentru elevii săraci din rural prin crearea și permanentizarea unui Program pilot de colectare și redistribuire haine și rechizite donate de elevi și adulți din urban.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Promovarea și crearea a 5 centre de colectare fixe în 5 licee și 5 centre mobile în 15 instituții/organizații din urban și distribuirea donațiilor către 600 de elevi săraci din 5 comune, cu sprijinul a 30 de elevi voluntari din urban și rural;
 • Dezvoltarea Programului pilot de colectare și redistribuire resurse cu 30 Voluntari în cadrul unei tabere de 5 zile ducând la un Kit de implementare și promovare a Programului;
 • Multiplicarea Programului în județ printr-un parteneriat cu 30 de autorități, școli, ONG-uri și firme și în țară prin diseminarea Kit-ului de implementare și promovare a Programului de colectare și redistribuire resurse materiale necesare școlarizării, către 300 actori instituționali.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GRUPURI ŢINTĂ:[/highlight]

În Municipiul Iași:

 • 000 elevi din urban sensibilizaţi faţă de tema redistribuirii resurselor şcolare (haine şi rechizite), cu acces la sistemul de colectare donații;
 • 15 elevi din urban participă la acţiuni de voluntariat în cadrul Programului pilot şi la o tabără pentru elaborarea unui Kit de implementare şi promovare a Programului pentru actori instituţionali;
 • 5 licee din Municipiul Iaşi (inclusiv Partenerul Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi) participă la şi beneficiază de Programul pilot de redistribuire a resurselor şcolare pe baza unui Acord de Parteneriat;
 • 15 instituţii/organizaţii din Municipiul Iaşi participă la şi beneficiază de Programul pilot de redistribuire a resurselor şcolare pe baza unui Acord de Parteneriat.

În 5 comune din județul Iași:

 • 600 elevi săraci din 5 comune ale judeţului Iaşi beneficiază de haine şi rechizite gratuite;
 • 15 elevi din rural participă la acţiuni de voluntariat în cadrul Programului pilot şi la o tabară pentru elaborarea unui Kit de implementare şi promovare a Programului pentru actori instituţionali;
 • 5 comunităţi rurale din judeţul Iaşi participă la şi beneficiază de Programul pilot prin:
  • 5 şcoli din 5 comune ale judeţului Iaşi implicate pe baza unui Acord de Parteneriat în selecţia celor 600 de elevi săraci beneficiari şi distribuirea donaţiilor;
  • 5 autorităţi publice locale din 5 comune ale judeţului Iaşi implicate pe baza unui Acord de Parteneriat în selecţia celor 600 de elevi săraci beneficiari şi distribuirea donaţiilor;

Actori instituționali relevanți:

 • 30 autorităţi, şcoli, ONG-uri şi firme implicate într-un parteneriat pentru instituţionalizarea, replicarea şi permanentizarea Programului pilot după finalizarea proiectului;
 • 300 actori instituţionali relevanţi beneficiari ai unui Kit de implementare şi promovare a Programului pilot de colectare şi redistribuire a resurselor şcolare între urban şi rural (autorităţi publice relevante, unităţi şcolare, ONG-uri, agenţi economici).

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Activități[/highlight]

ACTIVITATEA 1. Promovarea în școli și selecția voluntarilor;

ACTIVITATEA 2. Implementarea sistemului de colectare și sortare în licee și instituții;

ACTIVITATEA 3. Implementarea sistemului de transport și distribuire;

ACTIVITATEA 4. Tabără de voluntari pentru extinderea programului;

ACTIVITATEA 5. Diseminare către actori instituționali – multiplicare program.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Rezultate[/highlight]

 • conferință de presă inițială;
 • 5 licee din urban, 5 școli și 5 autorități publice din 5 comune implicate în proiect;
 • 30 elevi voluntari implicați în proiect;
 • 000 de elevi din urban informați și sensibilizați cu privire la colectarea de donații;
 • 1 pagină web a proiectului;
 • 5 recipiente de colectare fixe instalate în 5 licee urbane – minim 6 luni de colectare;
 • 5 recipiente de colectare mobile, promovate și plasate în 15 instituții – 6 luni de colectare;
 • minim 6 tone de donații colectate și sortate;
 • 15 Voluntari din urban implicați în monitorizarea și sortarea donațiilor;
 • 600 elevi săraci beneficiari ai donațiilor;
 • 6.000 kg. de donații distribuite (10 kg/elev);
 • 15 elevi voluntari din rural implicați în distribuirea donațiilor;
 • 5 școli și 5 autorități publice locale din rural implicate în selecția și contactarea a 600 elevi săraci și distribuirea donațiilor;
 • 1 tabără de 5 zile pentru 30 de elevi voluntari;
 • 30 de voluntari implicați în proiect, cu percepții reciproce ameliorate;
 • 1 Kit de implementare a Programului pilot;
 • 1 Kit de promovare a Programului pilot;
 • 1 Conferință cu 30 de participanți – 1 Acord de Parteneriat pentru continuare proiect;
 • 300 de actori instituționali beneficiari ai Kit-ului de implementare și promovare Program;
 • 1 conferință de presă finală.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Materiale informative[/highlight]

 • Afiş
 • Pliant
 • Fluturaş
 • Mapă

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Campanie media[/highlight]

 • conferință de presă inițială
 • conferință cu 30 de actori instituționali
 • conferință de presă finală

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Publicaţii[/highlight]

 • Kit de implementare a Programului pilot;
 • Kit de promovare a Programului pilot.