„Întreprinderile româneşti în contextul schimbării„ – Program de Formare, Consultanţă şi Asistenţă a întreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii şi introducerea de noi soluţii organizatorice (FCA)

aug. 4, 2015 | Proiecte 2011

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Parteneri in proiect:[/highlight]

  1. Fundaţia CORONA din Iaşi
  2. SC RODA CONSULTING SRL din Bucureşti
  3. Centrul de Afaceri MASTER din Deva

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Obiectiv[/highlight]

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatăţirea adaptabilităţii întreprinderilor româneşti la condiţiile socio-economice în schimbare în vederea creşterii capacităţii interne a firmelor de dezvoltare a resurselor umane proprii şi introducerii de noi forme organizatorice.

In sensul acesta, in proiect va fi dezvoltat şi implementat un program integrat de consultanţă, formare şi asistenţă adresat întreprinderilor pregătite, capabile şi adaptabile în scopul creşterii eficienţei prin dezvoltarea capacităţii de adaptare şi (re)organizare internă a acestora funcţie de cerinţele contextului socio-economic actual. Consultanţa, modulele de pregătire şi cursurile adaptate necesităţilor întreprinderilor furnizate prin proiect vor contribui pe termen lung la adoptarea unor sisteme moderne de îmbunătăţire a managementului, productivităţii, flexibilităţii şi competitivităţii întreprinderilor din grupul ţintă.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Grupul tinta al proiectului:<[/highlight]

  1. 480 de manageri (top/middle/executive) care participă la programe de formare profesională în domeniul managementului şi organizării muncii, din care 45 vor beneficia si de formare in ocupatia Manager al sistemelor de management al mediului
  2. 96 de întreprinderi din toată ţara (intreprinderi din care provin cei 480 manageri) care beneficiază de consultanţă şi asistentă în scopul dezvoltării şi adoptării de noi forme de organizare a muncii.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Buget[/highlight]

17.562.419,50 lei din care 17.211.171,11 lei asistenta financiara nerambursabila

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Perioada de implementare[/highlight]

02.12.2010 – 02.12.2013

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Alte informatii[/highlight]

Prezentare

Comunicat de presa

Anunt participare licitatie servicii de promovare – publicat 16.12.2011

Anunt de participare licitatie materiale consumabile – publicat 21.12.2011

Anunt de participare licitatie organizare evenimente – publicat 23.12.2011

Anunt participare licitatie materiale promotionale – publicat 10.1.2012

Anunt participare licitatie apomentru – publicat 13.01.2012

Anunt participare licitatie lucrari de reparatii si igienizare – publicat in 08.11.2012

Anunt participare licitatie servicii de proiectare racord gaz – publicat in 09.11.2012

Invitatie de participare servicii de informare si promovare-publicat 04.01.2013

Invitatie de participare servicii de organizare evenimente-publicat 04.01.2013

Invitatie de participare servicii de proiectare instalatii racord gaz – publicat 01.02.2013

Invitatie de participare Lucrari de executie instalatie incalzire si instalatii electrice – publicat 06.02.2013

Invitatie de participare Lucrari de executie racord gaz – publicat 22.03.2013

Invitatie de participare Furnizare materiale promotionale– publicat 19.04.2013