Lărgirea oportunităţilor de ocupare ale şomerilor tineri români în Uniunea Europeană (LOOSTRUE) ID: POSDRU/110/5.2/G/88444

aug. 4, 2015 | Proiecte 2012

„Lărgirea oportunităţilor de ocupare ale şomerilor tineri români în Uniunea Europeană (LOOSTRUE)” este un proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5:”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea reusrselor umane şi ocuparea forţei de muncă” Nr. contract POSDRU/110/5.2/G/88444.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Parteneri în proiect:[/highlight]

 • FUNDAŢIA CORONAcu sediul în Municipiul Iaşi-Beneficiar/Lider de parteneriat Iaşi, B-dul Chimiei, nr. 1A, etajul 2, Jud. Iaşi Tel: 0232 244 530, Fax: 0232 244 536
  fundatiacorona.org
 • C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., cu sediul în Municipiul Iaşi- Partener 1 Iaşi, Şos. Bârnova, nr. 100H, Jud. Iaşi Tel: 0232 219 013, Fax: 0232 219 013
  office@infoeducatia.ro

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Bugetul proiectului:[/highlight]

2.052.472,80 lei.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Perioada de implementare:[/highlight]

2 ani: 01.10.2012 – 30.10.2014

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Obiectivele proiectului:[/highlight]

OBIECTIVUL GENERAL: Creşterea capacităţii de ocupare pe termen lung pe piaţa muncii din Uniunea Europeană a 480 şomeri tineri, din care 240 şomeri tineri femei şi 120 şomeri tineri de lungă durată din mediul rural al Regiunii NE prin derularea unui program integrat de informare, consiliere de grup, evaluare, consiliere individuală, mediere pe piaţa muncii şi formare profesională.

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Furnizarea de servicii de informare şi consiliere de grup pentru 480 şomeri tineri din mediul rural al Regiunii NE
 • Furnizarea de servicii de ocupare prin evaluare, consiliere individuală şi mediere pe piaţa muncii pentru 480 de şomeri tineri din mediul rural al Regiunii NE în vederea plasării la locul de muncă în domenii nonagricole sau deschiderii unei afaceri.
 • Formarea profesională în domenii nonagricole pentru 72 şomeri tineri din mediul rural al Regiunii NE în competenţe cheie comune mai multor ocupaţii şi în meserii nonagricole.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg, de specialitate şi în unităţi de învăţământ din mediul rural al Regiunii NE în vederea informării şi constientizării viitorilor absolvenţi cu privire la oportunităţile de formare profesională şi de ocupare în domeniile nonagricole pentru evitarea perioadei de şomaj.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Grupul ţintă:[/highlight]

480 de şomeri din mediul rural al Regiunii de Nord Est, din care:
– 240 femei,
– 120 şomeri de lungă durată,
incluşi în proiect pe bază de dosare de participare conform cerinţelor programului.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Servicii oferite:[/highlight]

 1. Servicii de informare;
  • 24 de Sesiuni de informare organizate şi derulate pentru 24 grupe de şomeri;
  • 480 şomeri tineri din mediul rural dintre care 240 femei şi 120 şomeri de lungă durată informaţi
   • cu privire la Piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor,
   • cu privire la Metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
   • cu privire la Teme orizontale: Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, Egalitate de şanse, Igiena şi securitatea muncii;
 1. Servicii de ocupare;
  • 480 beneficiari evaluaţi psiho-socioprofesional;
  • 480 beneficiari consiliaţi individual în vederea aplasării;
  • 24 beneficiari ocupaţi la locul de muncă sau la propria firma deschisă în urma proiectului.
 2. Servicii de formare.
  • 72 de şomeri beneficiază de formare profesională;
  • 50 beneficiari cu competenţe certificate la finalul programelor de formare profesională urmate.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Dosar de înscriere în program[/highlight]

 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
 • Copie după carnetul de şomer (dacă este cazul).

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Materiale informative[/highlight]

 • Afiş
 • Pliant
 • Fluturaş
 • Mape

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Campanie media[/highlight]

 • Conferinţe de presă
 • Anunţ presă
 • Spot radio
 • Spot TV

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Publicaţii[/highlight]

 • Suport de informare
 • Ghidul lucrătorului român în UE.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Diverse[/highlight]