“Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 Oşeşti-Bârzeşti

aug. 4, 2015 | Proiecte 2013

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.
 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVELE PROIECTULUI:[/highlight]

Obiectiv general:Sprijinirea protectiei si imbunatatirii starii de conservare a speciilor din cadrul unui sit Natura 2000, asigurand un management corespunzator la nivelul acestora.
Obiective specifice:

  1. Asigurarea unui management durabil al speciilor Sitului Natura 2000 ROSCI0330 Oșești – Bârzești.
  2. Creşterea cu 30 % a nivelului de informare şi conştientizare a 800 de copii si tineri si 1 000 de adulti din zonele învecinate sitului ROSCI0330 Oșești – Bârzești și a comunitățiilor de impact, asupra importanţei protejării obiectivelor de conservare prezente în sit.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Rezultatele aşteptate (cuantificate):[/highlight]

  • 1 Plan de managementcare cuprinde planuri de măsuri concrete de conservare pentru speciile de interes comunitar prezente în sit – aprobat de Autoritatea Competentă, conform legislaţiei în vigoare.
  • 30 % creștere a nivelului de informare şi conştientizare a 800 de copii si tineri si 1000 de adulti din zonele învecinate și a comunităților de impact a Sitului Natura 2000: Situl ROSCI0330 Oșești – Bârzești asupra importanţei protejării obiectivelor de conservare prezente.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Buget :

Bugetul total al proiectului este de 786.059 lei[/highlight]

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Perioada de implementare:[/highlight]

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni : 1 iulie 2013 – 30 iunie 2015

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]Locatie proiect:[/highlight]

Proiectul se implementează în judeţul Vaslui, urban şi rural.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ANUNTURI/COMUNICATE DE PRESA[/highlight]

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]MATERIALE DE PROMOVARE/INFORMARE[/highlight]

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DIVERSE[/highlight]

Invitatie de participare achizitie „Servicii de publicare anunturi in presa scrisa” – Publicat 12.07.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de realizare caiete de sarcini” – Publicat 17.07.2013

Invitatie de participare achizitie ” Servicii of Realizare materiale tiparite if materiale inscripitonate „- Publicat 18/07/2013

Invitatie de participare achizitie „Furnizare consumabile de birou” – Publicat 23.07.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de organizare evenimente” – Publicat 24.07.2013

Anunt atribuire „Servicii de publicare anunturi in presa scrisa” – Publicat in 24.07.2013

Anunt atribuire „Servicii de realizare materiale tiparite de informare, constientizare si promovare si realizare materiale inscriptionate” – Publicat in 26.07.2013

Anunt atribuire „Servicii de realizare caiete de sarcini” – Publicat in 31.07.2013

Anunt atribuire „Furnizare consumabile” – Publicat in 31.07.2013

Anunt atribuire „Servicii de organizare evenimente” – Publicat in 31.07.2013

Invitatie de participare achizitie „Furnizare echipamente IT” – Publicat 13.08.2013

Anunt atribuire „Furnizare echipamente IT” – Publicat in 23.08.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de realizare studii sociologice” – Publicat in Publicat in 12.09.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de realizare studii stiintifice si planuri de management” – Publicat in 16.09.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de realizare filme documentare” – Publicat in 20.09.2013

Anunt atribuire „Servicii de realizare studii sociologice” – Publicat in 27.09.2013

Anunt atribuire ” Servicii de realizare filme documentare si CD-uri inscriptionate si matritate” – Publicat in 02.10.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de realizare site web si asigurare mentenanta pe perioada proiectului, ” – Publicat in 21.10.2013

Invitatie de participare achizitie „Servicii de audit, ” – Publicat in 22.10.2013

Anunt atribuire „Servicii de audit” – Publicat in 31.10.2013

Anunt atribuire „Servicii de realizare site web si asigurare mentenanta pe perioada proiectului” – Publicat in 01.11.2013