“Management durabil în Siturile Natura 2000: ROSCI0117 Movila lui Burcel şi ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei” SMIS-CSNR: 35662

aug. 4, 2015 | Proiecte 2011

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVELE PROIECTULUI:[/highlight]

Obiectiv general:Sprijinirea protectiei si imbunatatirii starii de conservare a speciilor si habitatelor din doua situri Natura 2000, asigurand un management corespunzator la nivelul acestora.

Obiective specifice:

 1. Asigurarea unui management eficient al speciilor şi habitatului din Situl Natura 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel, jud. Vaslui.
 2. Asigurarea unui management eficient al habitatelor din Situl Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, jud. Iasi.
 3. Creşterea nivelului de informare/conştientizare la 1000 de copii si tineri si 1000 de adulti din comunitatile limitrofe Siturilor ROSCI0117 Movila lui Burcel si ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei, cu privire la reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]REZULTATELE ASTEPTATE (CUANTIFICATE):[/highlight]

 • 1 Plan de managementaprobat de autoritatea competentă conform legislaţiei în vigoare, pentru Situl Natura 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel cu masuri concrete de conservare pentru 3 specii de importanta comunitara si masuri concrete de conservare pentru 1 habitat;
 • 1 Plan de managementaprobat de autoritatea competentă conform legislaţiei în vigoare, pentru Situl Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei cu masuri concrete de conservare pentru 3 habitate;
 • Minim 1000 de copii si tineridin zona vizata de proiect cu un grad de informare si constientizare crescut in ceea ce priveste reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000 vizate de proiect;
 • Minim 1000 adultidin zona vizata de proiect cu un grad de informare si constientizare crescut in ce priveste reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000 vizate de proiect.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]BUGET[/highlight]

Bugetul total al proiectului este de 818 223 lei, din care 705 323 lei reprezintă finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PERIOADA DE IMPLEMENTARE[/highlight]

Perioada de implemetare: 01.10.2011 – 30.06.2013

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]LOCATIE[/highlight]

Proiectul se implementează în judeţele Iaşi şi Vaslui, rural şi urban.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI[/highlight]

Echipa de implementare a proiectului:

 • Ecolog Daniela Vasilescu – Manager proiect
 • Ing. Constantin Carp – Asistent manager proiect
 • Economist Cristina Tofan – Responsabil financiar
 • Ing. Andrei Simion – Responsabil achiziţii şi logistică

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ANUNTURI/COMUNICATE DE PRESA[/highlight]

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]MATERIALE DE PROMOVARE/INFORMARE[/highlight]

BROSURA DE PROMOVARE PROIECT
 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DIVERSE[/highlight]

Anunt publicitar servicii de realizare filme documentare

Anunt de atribuire servicii realizare filme documentare

Anunt publicitar Servicii de realizare a studiilor stiintifice necesare elaborarii planurilor de management si elaborarea planurilor de management

Anunt de atribuire Servicii de realizare a studiilor stiintifice necesare elaborarii planurilor de management si elaborarea planurilor de management