„CALITATE ÎN CONSTRUCŢII – calificarea personalului operativ din sectorul construcţii din Regiunea Nord Est (CONS-Nord Est)”

aug. 4, 2015 | Proiecte 2011

Proiectul „CALITATE ÎN CONSTRUCŢII – calificarea personalului operativ din sectorul construcţii din Regiunea Nord Est (CONS-Nord Est)” este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă”.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI[/highlight]

Valoarea totală a proiectului: 2.303.816,88 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 2.067.206,61 lei

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PERIOADA DE IMPLEMENTARE[/highlight]

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2011- 31 octombrie 2013

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ARIA DE IMPLEMENTARE[/highlight]

Aria de implementare: Regiunea de Nord Est a României (judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui)

  1. Fundaţia Corona Iaşi- Beneficiar şi lider de parteneriat
  2. Asociaţia Ecovas Vaslui-Partener naţional 1

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DESCRIERE PROIECT[/highlight]

Proiectul îşi propune calificarea a 120 de angajaţi din domeniul construcţiilor din regiunea Nord Est în meserii corespunzatoare grupei majore 7 „Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor” din COR. De asemenea, proiectul are în vedere şi dezvoltarea unui parteneriat activ la nivelul regiunii Nord Est cu rol specific în facilitarea accesului angajaţilor din domeniul construcţiilor la formare profesională continuă în meserii/ocupaţii specifice.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]PROGRAME DE CALIFICARE SUSŢINUTE ÎN PROIECT[/highlight]

Cei 120 de angajaţi din domeniul construcţiilor ce vor participa în cadrul proiectului vor beneficia de:

  • formarea profesională în ocupaţialucrător în structuri pentru construcţii COR 7122.1.3, nivel 1 de calificare- minim 40 de beneficiari;
  • formarea profesională în ocupaţialucrător în izolaţii COR 7134.1.1, nivel 1 de calificare- minim 40 de beneficiari;
  • formarea profesională în ocupaţiadulgher-tâmplar-parchetar COR 7124.2.1, nivel 2 de calificare- minim 40 de beneficiari.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GRUPUL ŢINTĂ[/highlight]

Grupul ţintă este format din angajaţi ai firmelor de construcţii din regiunea de Nord Est, fiind persoane cu nivel redus de calificare, necalificaţi sau cu calificări redundante pe piaţa muncii.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DATE DE CONTACT PROIECT:[/highlight]

Fundaţia Corona
Iaşi, Bld. Chimiei, nr. 1A, etajul 2
Telefon: 0232 244 530
Fax: 0232 244 536
E-mail: office@fundatiacorona.org
Persoană de contact: Mihaela Hruşcă- Manager de proiect

Asociaţia Ecovas 
Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 5
Telefon: 0235 318 882
Fax: 0235 318 882
E-mail: ecovas_as@yahoo.com
Persoană de contact: Roxana Maria Sava- Coordonator activităţi partener

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]DIVERSE[/highlight]

Comunicat lansare proiect

Prezentare

Anunt publicitar achizitie consumabile – publicat 11-01-2012

Anunt publicitar achizitie servicii de audit – publicat 22-11-2011

Anunt publicitar achizitie servicii de expert contabil – publicat 22-11-2011

Anunt publicitar Servicii promovare – publicat 23-03-2012

Anunt publicitar materiale promotionale – publicat 11-04-2012

Anunt publicitar materiale de instruire – publicat 27-04-2012

Anunt publicitar – publicat 14-05-2012

COMUNICAT DE PRESA- Inchidere proiect POSDRU-publicat 22-01-2014

Materiale informative

Afis – publicat 14-05-2012

Fluturas Nivel 1 – publicat 14-05-2012

Fluturas Nivel 2 – publicat 14-05-2012

Pliant Nivel 1 – publicat 14-05-2012

Pliant Nivel 2 – publicat 14-05-2012

Anunt achizitie servicii de organizare instruire – publicat 22-05-2012

Anunt achizitie servicii de organizare instruiri – publicat 22-08-2012