PANDORA

aug. 4, 2015 | Proiecte 2014

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GENERALITĂŢI:[/highlight]

Proiectul PANDORA este adresat tinerilor din școli care vor să se implice activ în promovarea și respectarea drepturilor omului în mediul online.

Se are în vedere astfel, crearea de răspunsuri colective și individuale la lipsa de reacție instituţională/socială în contracararea propagării pe internet a Mesajelor Discriminatorii şi Instigatoare la Ură (MDIU).

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu 1.09.2014.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]OBIECTIVE[/highlight]

Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a tinerilor de a identifica, raporta şi contracara MDIU online.

OBIECTIVUL GENERAL. Proiectul propune rezolvarea problemei şi atingerea obiectivului general prin:

OBIECTIV SPECIFIC 1. Elaborarea de către 30 studenţi în cadrul unui Concurs cu premii a unui Kit de contramesaje constând în 3 tipuri de mesaje predefinite (15 seturi texte, 10 seturi imagini, 5 seturi scenariu spot video) pentru a fi dezvoltate ca şi contramesaje în contracararea MDIU postate pe internet.

OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea unui Parteneriat Anti-Discriminare Online cu 15 ONG-uri prin Instruirea a 15 activişti ONG în identificarea, raportarea şi contracararea MDIU postate pe internet şi implicarea acestora în testarea şi promovarea Kitului de contramesaje utilizându-l în 300 de contexte discriminatorii sau instigatoare la ură pe internet şi promovându-l către cele 15 ONG-uri de apartenență.

OBIECTIV SPECIFIC 3. Formarea pe termen lung a 60 de Profesori într-un Parteneriat Anti-Discriminare Online cu 30 de şcoli generale şi 30 de licee din mediul urban al Reg.N-E ca Diseminatori pentru promovarea metodelor de identificare şi raportare a MDIU şi a Kitului de contramesaje ca instrument de contracarare a MDIU pe internet.

OBIECTIV SPECIFIC 4. Informarea prin pliante şi Sensibilizarea directă prin 600 de Dezbateri a 15.000 de elevi de gimnaziu şi de liceu din mediul urban al Reg.N-E cu privire la metode de identificare şi raportare a MDIU şi cu privire la Kitul de contramesaje pentru contracararea MDIU pe internet.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]ACTIVITĂȚI[/highlight]

ACTIVITATEA 1. CONCURS ELABORARE KIT CONTRAMESAJE

Dezvoltarea unui Kit de contramesaje pentru contracararea MDIU online prin implicarea a 30 de studenţi într-un concurs şi a 1500 de susţinători

ACTIVITATEA 2. PARTENERIAT ONG-URI ŞI TESTARE KIT CONTRAMESAJE

Instruirea a 15 activişti ONG şi implicarea lor în testarea Kitului în 300 de contexte discriminatorii online.

ACTIVITATEA 3. INSTRUIRE 60 DE PROFESORI DISEMINATORI

Instruirea a 60 de profesori în vederea derulării de dezbateri în școli.

ACTIVITATEA 4. CAMPANIE DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE ÎN ŞCOLI ŞI LICEE

Derularea a 300 de dezbateri cu 15000 de elevi pentru informare şi sensibilizare cu privire la metode de identificare, raportare şi contracarare MDIU online. Realizarea unui Parteneriat ANti-Discriminare Online pentru Reacţie Activă (PANDORA) cu 15 ONG-uri și 60 şcoli pentru utilizare, dezvoltare şi promovare Kit contramesaje, inclusiv la nivelul a 75 de instituții publice.

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]REZULTATE[/highlight]

 • 1 Concurs Anti-Discriminare Online cu premii organizat pentru 30 de studenți ce se vor implica în contracararea mesajelor MDIU
 • 1 Kit de contramesaje elaborat pentru contracararea MDIU realizat de studenți
 • 1500 de persoane din reţelele de socializare informate cu privire la proiect şi Kit contramesaje;
 • 4 Sesiuni de Instruire organizate pentru 15 activişti ONG și 60 de profesori în domeniul contracarării MDIU pe internet;
 • 15 activişti ONG având cunoştinţe superioare şi experienţa directă a contracarării MDIU pe internet;
 • 300 de contexte discriminatorii sau instigatoare la ură de pe internet contracarate prin postarea de contramesaje (text, imagine, spot video) şi documentate;
 • 15 ONG-uri beneficiare ale Rapoartelor de Intervenţie Online şi ale Kitului de contramesaje precum şi ale experienţei directe a membrilor în combaterea MDIU pe internet și implicate într-un ParteneriatANti-Discriminare Online pentru Reacţie Activă (PANDORA);
 • 60 Profesori Diseminatori pe termen lung în şcoli generale şi licee din Reg.N-E instruiţi cu privire la metode de identificare, raportare şi contracarare a MDIU pe internet şi cu privire la utilizarea Kitului;
 • 60 de protocoale de colaborare încheiate cu 60 şcoli generale şi licee din mediul urban din 6 judeţe ale Reg.N-E pentru utilizarea, dezvoltarea şi promovarea Kitului de contramesaje;
 • 000 elevi având cunoştinţe superioare şi atitudini ameliorate cu privire la metode de identificare, raportare şi combatere a MDIU pe internet şi cu privire la Kitul de contramesaje;
 • 600 de Dezbateri organizate şi derulate în 60 de unităţi de învăţământ cu privire la metode de identificare, raportare şi combatere a MDIU pe internet şi cu privire la Kitul de contramesaje;

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]GRUP ȚINTĂ[/highlight]

 • 30 studenţi implicaţi în contracararea mesajelor MDIU de pe internet prin elaborarea unui Kit de contramasaje în cadrul Concursului Anti-Discriminare Online;
 • 500 persoane din reţelele de socializare ale celor 30 de studenţi consumatori ai mesajelor elaborate;
 • 15 activişti ONG instruiţi şi implicaţi în testarea pe internet şi în promovarea şi dezvoltarea Kitului de contramesaje către cele 15 ONG-uri de apartenenţă;
 • 15 ONG-uri implicate într-un Parteneriat Anti-Discriminare Online şi beneficiare a 15 membri instruiţi şi experimentaţi direct în combaterea MDIU pe internet;
 • 75 instituţii şi organizaţii publice beneficiare a unui Raport de Contracarare MDIU Online elaborat în cadrul Parteneriatului Anti-Discriminare Online;
 • 60 Profesori instruiţi ca Diseminatori pe termen lung cu privire la metode de identificare, raportare şi contracarare a MDIU pe internet şi cu privire la utilizarea Kitului de contramesaje;
 • 60 şcoli şi licee din mediul urban din 6 judeţe ale Reg.N-E implicate într-un Parteneriat Anti-Discriminare Online şi beneficiare de resurse umane instruire (60 Profesori Diseminatori) în domeniul metodelor de identificare, raportare şi contracarare a MDIU pe internet şi în utilizarea şi dezvoltarea Kitului de contramesaje;
 • 000 elevi informaţi prin pliante şi sensibilizaţi prin 600 de dezbateri cu privire la metode de identificare, raportare şi contracarare MDIU pe internet şi cu privire la utilizarea şi dezvoltarea Kitului.;

 

[highlight background=”” color=”” line=”0″]BUGET[/highlight]

68.600 Euro din care finanțare nerambursabilă 61.733,14 Euro prin Fondul ONG în Romania, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.