PROTECTIA MEDIULUI SI A NATURII ÎN TERITORIUL GAL STEFAN CEL MARE ACȚIUNE DE INFORMARE Apel de inscriere participanti din teritoriul GAL Stefan cel Mare

sept. 13, 2019 | Proiecte 2019

OBIECTIVUL actiunii de informare:

Crearea unei baze de cunostinte, cu aplicabilitate in activitatea agricola, privind protectia mediului si conservarea biodiversitatii, la nivelul a  24 de fermieri care provin din sau desfasoara activitati in teritoriul GAL Stefan cel Mare. 

Despre actiunea de informare:

Actiunea de informare va cuprinde informarea teoretica si informarea in teren – prin vizite de studiu. Tematica infomarii:

 1. a. Patrimoniul natural:
 • Promovarea biodiversitatii din cele 8 siturile Natura2000 de pe teritoriul GAL-ului – care se intalnesc pe suprafete din 10 UAT-uri din teritoriul GAL,
 • Planuri de management existente si alte reglementari care creaza obligatii la nivelul comunitatilor din GAL Stefan cel Mare,
 • Avantaje economice date de existenta siturilor Natura2000,
 • Valoarea ecosistemelor naturale si importanta lor in dezvoltarea comunitatilor.
 1. Exploatarea resurselor de energie regenerabila: – informare ce poate contribui la reducerea emisiilor de carbon:
 • Prezentarea tipurilor de solutii de utilizare a energiei regenerabile;
 • Beneficiile adoptarii unor solutii de energie alternativa;
 • Integrarea utilizarii energiei alternative in cadrul activitatilor agricole.
 1. Agricultura ecologica
 • Practici specifice agriculturii ecologice;
 • Gestionarea ingrasamintelor si a pesticidelor pe terenurile agricole;
 • Bune practici de prelucrare a terenurilor. masuri de eco-mecanizare si protectie a apei si a solului.

Actiunea de informare se desfasoara pe parcursul a 3 zile (3 nopti de cazare), in sistem rezidential – intr-o locatie situata pe o raza de maxim 200  km de mun. Iasi – 2 zile informare teoretica si o zi vizite de studiu. Se asigura, cazarea si masa – pe perioada evenimentului, sala adecvata pentru activitati si transportul organizat dus – intors, cu plecare din mun. Iasi.

Perioada de desfășurare a activitatii de informare: – 3 ZILE, IN A DOUA PARTE A LUNII MARTIE 2020.  

Cine poate participa?

24 de fermieri: persoane fizice si reprezentanti legali ai persoanelor juridice – persoane adulte care își desfășoară activitatea agricola sau au domiciliul pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare – in cele 14 UAT-uri din componenta GAL-ului Stefan cel Mare (minim 1 participant din fiecare comuna/oras). Teritoriul GAL Stefan cel Mare cuprinde: comunele  ARONEANU,  COMARNA, COSTULENI, CIORTESTI, DOBROVAT, GOLAIESTI, PRISACANI, TUTORA, UNGHENI – din judetul Iasi si ORAS NEGRESTI, com. CODAESTI, DANESTI, REBRICEA, TACUTA – din jud. Vaslui).

Condiții de inscriere:

Persoana adulta  interesata de participarea la actiune trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii/criterii:

sa fie persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice – ce desfasoara activitati agricole pe teritoriul GAL Stefan cel Mare sau are domiciliul in teritoriul GAL-ului;

–  persoana nu a mai beneficiat de servicii de informare – in programe finantate din fonduri publice:

– persoana este de acord sa participe la actiunea de informare pe toata perioada desfasurarii acesteia

– persoana este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal si utilizarea imaginii (materiale foto/video).

Selecția beneficiarilor se va realiza ținând cont de domiciliul persoanelor fizice sau de sediul social / punct de lucru în cazul persoanelor juridice.

În cazul fermierilor – persoane juridice, persoana care va participa la activitățile proiectului va fi reprezentantul legal / administratorul.

Furnizarea acţiunii de informare se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.

Documentele necesare inscrierii:

 • Formularul de grup tinta semnat de beneficiar – pus la dispozitie de Fundatia Corona;
 • Declaratie pe propria raspundere a persoanei ca nu a mai beneficiat de servicii de informare – in programe finantate din fonduri publice – formular pus la dispozitie de Fundatia Corona;
 • Acord al persoanei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si utilizarea imaginii – formular pus la dispozitie de Fundatia Corona;
 • Copie după Carte de identitate;
 • Documente care  să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, după caz, respectiv înscrierea exploatației la APIA sau la Registrul agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția sanitar-veterinară din anul în curs sau din anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA;
 • Contracte / decizii de finanțare pentru beneficiarii măsurilor din SDL, etc.- dacă este cazul.

In cazul persoanelor juridice vor mai fi necesare:

 • documente relevante privind sediul social / punct de lucru
 • document care atesta calitatea de reprezentant legal/administrator – al persoanei aplicante.

Fundatia Corona poate solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea corectă a participanților în grupul țintă.

Dosarele depuse se vor analiza in ordinea inregistrarii acestora la sediul Fundatiei Corona.

CALENDAR:

Perioada de inscriere: 13 ianuarie – 17 februarie 2020

Perioada de verificare dosare si selecție participanti: 17 februarie – 28 februarie 2020

Anuntarea listei de beneficiari: 2 martie 2020

Rugam persoanele interesate sa se adreseze pentru detalii si inscriere, Fundatiei Corona:

 • persoane de contact: Vladina Munteanu, asistent manager proiect, la adresa de email: vladina.munteanu@fundatiacorona.ro , telefon 0752521195, sau Daniela Vasilescu, manager proiect, email dana.vasilescu@fundatiacorona.ro, telefon 0742550002, fax 0232 244536.

Documente necesare inscrierii:

1. Formular inregistrare

2. Declar_proprie raspundere_actiune similara

3. Inf_consimtamant_utiliz date personale