Stop Violenței! Vreau să rămân copil!

sept. 14, 2023 | Proiecte, Recente

 • Proiect finantat de Municipiul Iași în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 • Partener: Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi;
 • Perioada de implementare: 14.07.2023-15.11.2023.

Ce ne-am propus?

Obiectivul proiectului:

Consolidarea sistemului de prevenire a violenței domestice din Municipiul Iași prin facilitarea accesului la informații pentru copii în unitățile școlare și prin încurajarea cooperării instituțiilor publice și private cu rol în prevenirea și combaterea violenței domestice.

Proiectul adresează problematica violenței domestice și de gen și răspunde nevoilor identificate în Municipiului Iași prin responsabilizarea generațiilor tinere în vederea adoptării de atitudini si comportamente sănătoase și consolidarea cadrului de cooperare inter-institutională a serviciilor publice si private cu rol în prevenirea si combaterea violentei domestice.

Obiective specifice:

1. Responsabilizarea generațiilor tinere din Municipiul Iași în vederea adoptării de atitudini si comportamente sănătoase prin desfășurarea pe perioada de derulare a proiectului a unei campanii de informare școlară privind violența domestică în rândul a 60 de elevi, cu vârste cuprinse între 7-18 ani, care învață in unități scoale din Municipiul Iași.

In proiect, minim 60 de elevi din Iași vor participa la sesiuni de informare cu privire la impactul si consecințele VD, forme de manifestare si comportamente violente, metode de răspuns si limitare a violentei manifestata in special in mediul școlar etc – informații prezentate si dezbătute intr-un cadru interactiv cu utilizarea de tehnici si metode de lucru adaptate vârstei/profilului, nivelului de înțelegere si interes al acestora.

2. Consolidarea cadrului de cooperare inter-instituționala prin implicarea a minim 15 specialiști din serviciile publice si private din Municipiul Iași care activează in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice in activități de informare-dezbatere- cooperare si schimb de bune practici pe perioada de implementare a proiectului.

In proiect, 15 specialiști care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice însemnând cadre didactice, medicale, asistenți sociali, psihologi, reprezentanți ai ONG-urilor etc., vor participa la activități de informare si schimb de bune practici unde vor avea posibilitatea de a prezenta serviciile pe care le desfășoară, aportul pe care il aduc în prevenirea și combaterea violenței domestice la nivel local și disponibilitatea de colaborare cu specialiști din alte domenii de activitate urmărinduse cu prioritate încheierea de protocoale de colaborare cu unitățile școlare din Municipiul pentru a asigura cadrul de prevenire a violenței domestice în rândul elevilor.

Cum vom proceda?

Activitati specifice:

1. Campanie școlară de informare si prevenire a violentei domestice

Vor fi susținute minim 10 sesiuni de informare adresate unui număr total de 60 de elevi, cu vârste cuprinse între 7-18 ani înscrisi la unitățile scolare din municipiul Iasi, cu accent pe scolile din zonele urbane marginalizate. Sesiunile sunt susținute de un expert în problematica violenței domestice, iar temele dezbătute vor fi adaptate vârstei elevilor- ciclului de scolarizare, interesului copiilor și specificul problematicilor identificate la nivelul unitatii scolare.

In acest sens, pentru ciclul primar se urmareste transmiterea unor mesaje cheie sub forma de jocuri tematice, brainstorming, alte metode agreate de elevi și vor fi explicate pe înțelesul copiilor noțiuni precum:

 • Egalitatea de gen,
 • Drepturile la viață, libertate, bunăstare etc.

In cadrul sesiunilor sustinute cu elevii din ciclul gimnazial, accentul va fi pus pe:

 • Clarificarea noțiunii de violență domestică;
 • Subiecții de interes: agresorul, victima și martorul;
 • Resurse/servicii accesibile etc.

Temele urmărite în dezbaterile cu elevii din ciclul liceal vizează:

 • Discriminarea pe bază de gen;
 • Violența domestică și răspunderea penală;
 • Partenerul/partenera agresor;
 • Ce reprezintă victima violenței domestice etc.

In activitatile realizate cu elevii vor fi prezentate/distribuite materiale informative adaptate vârstelor care cuprind:

–              informaţii cu caracter general referitoare la dimensiunea şi consecinţele violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii;

–              măsuri de protecţie pentru victime, servicii disponibile pentru victime şi agresori la nivelul Municipiului Iași, precum şi date de contact ale organizaţiilor sau instituțiilor care oferă acest tip de servicii.

Materialele informative vor fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (Prezentări Power Point, materiale audio-video etc.).

2. Transfer de bune practici privind violența domestică

Complementară serviciilor de informare acordate copiilor, această activitate urmărește crearea unei punți între nevoile existente în mediul școlar in directia informarii, prevenirii si combaterii violentei si serviciile disponibile la nivel local. Astfel, va fi organizata o masa rotunda cu participarea aminim 15 specialisti care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice: cadre didactice, consilieri scolari, cadre medicale, asistenți sociali, psihologi, reprezentanți ai ONG-urilor etc. Vor fi prezentate rezultatele sesiunilor derulate in scoli, nevoile identificate la nivelul elevilor participanti la activitati, impactului violenței domestice și de gen în dezvoltarea generațiilor tinere dar si metodelele optime de preventie si interventie in cazurile de violenta, modalitatile concrete de colaborare activa a serviciilor publice si private cu responsabilitati in domeniu. Se favorizeaza schimbul de opinii si idei, impartasirea de experiente comune, accentul fiind pus pe identificarea modalitatilor de colaborare activa, preventie si interventie rapida si integrata in cazurile de violenta domestica. Vor fi elaborate si incheiate protocoloale de colaborare intre institutiile reprezentate la dezbatere – unitati scolare si instituții care furnizează servicii adresate victimelor violentei domestice, copiilor aflati in situatie de dificultate și familiile acestora

Pe perioada de implementare a proiectului, partenerii asigura promovarea și vizibilitatea proiectului în mediul online prin desfășurarea unei campanii de sensibilizare și informare privind violenta domestica și egalitatea de gen. Vor fi publicate pe pagina de facebook a Fundatiei Corona informatii de interes in tematica proiectului, vor fi anuntate activitatile programate, rezultatele obtinute, impactul la nivelul beneficiarilor etc.

Pentru informații suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: office@fundatiacorona.ro