Publicatii proiect ”Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 359 /111319

LANSARE SESIUNE 1 DEPUNERE MICRO-PROIECTE EDUCAȚIONALE – PROIECT „LA ȘCOALĂ CU BUCURIE” , POCU/74/6/18/105002
17/09/2019
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR BILATERALE ROMÂNIA – NORVEGIA PENTRU MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
25/03/2020
Show all

Publicatii proiect ”Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 359 /111319

În cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, au fost elaborate broșura Bugetarea pe bază de gen pentru începători și manualul Bugetarea pe bază de gen-Politici publice formulate de ONG-uri, materiale destinate informării și creșterii capacității ONG_urilor, autorităților, instituțiilor și
factorilor publici sau privați de a fundamenta, elabora și implementa politici publice din perspectiva alocării echitabile a resurselor în vederea redresării inegalităților existente la nivelul bugetelor.

Publicațiile sunt accesibile  tuturor celor interesați, putând fi descărcate gratuit prin accesarea linkurilor de mai jos.

Brosura_Bugetarea pe baza de gen pentru incepatori

Bugetarea pe baza de gen_Politici publice formulate de ONG-uri