ANUNT LANSARE COMPETIȚIE MICRO-PROIECTE SESIUNEA 2, proiect „LA ȘCOALĂ CU BUCURIE”, POCU/74/6/18/105002

apr. 27, 2020 | Uncategorized @ro

UPDATE : Perioada de depunere a proiectelor s-a prelungit până la data de 15 iunie 2020, orele 16.00.

Fundația Corona anunță lansarea celei de a doua sesiuni a competiției de microproiecte destinate finanțării proiectelor activităților educaționale în cadrul proiectului ” La școală cu bucurie!”, cod proiect POCU/74/6/18/105002.

Pot depune microproiecte cadrele didactice înscrise în grupul țintă al proiectului, care au urmat programul de formare/dezvoltare de competente transversale și vor să valorifice și să pună în aplicare competențele obținute teoretic.

Domeniul de eligibilitate a instrumentului de sprijin cuprinde activități suport cum ar fi:

  • asigurarea de resurse materiale necesare activităților didactice – materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, cărți, materiale necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi etc
  • acoperirea costurilor unor activități didactice la care participă copiii/elevii – excursii, vizite la muzee, dezbateri, activități cultural-artistice, activități de educație ecologică, civică, activități sportive etc.

Cuantum subvenții

Sprijinul financiar se acordă sub formă de subvenție, numărul estimat de subvenții acordate pentru această sesiune fiind de 27, repartizate pentru cadrele didactice din școlile partenere după cum urmează

 

Nr. crt

 

Tip sprijin financiar

 

Unitate scolara

 

Nr proiecte

 

Cost /proiect

(eur)

 

Cost /proiect

(lei)

1. subventie Școala Gimnazială  „Stefan Cel Mare” 5 450 2000
2. subventie Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza“ 12 400 1780
3. subventie Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” 12 400 1780

 

Condiții de participare

Pentru obținerea sprijinului financiar sub forma subvenției, cadrul didactic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Să fie înregistrat în grupul țintă al proiectului

b) Să aibă toate documentele necesare la dosarul de grup țintă

c) Să fi urmat programul de formare/dezvoltare de competente transversale

d) Să înainteze formularul de aplicație (micro-proiectul de practică)

e) Să își asume respectarea condițiilor de acordare și menținere a subvenției

f) Să atașeze la dosar extrasul de cont în care va fi virată subvenția, cu ștampila băncii

 

Modalitatea de acces la sprijin

Pentru înscrierea în competiția de micro-proiecte, cadrele didactice care își asumă rolul de coordonator al activităților educaționale vor depune la coordonatorul unității de învățământ, pe format hârtie sau in variantă electronica un dosar conținând următoarele documente, în ordinea de mai jos:

  1. Copie a certificatului obținut în urma parcurgerii programului de formare de competențe transversale – cf cu originalul sau adeverință, semnată
  2. Formularul Micro-proiectului de practică (Anexa 1)
  3. Declarație de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției / Informare asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar (Anexa 2)
  4. Extras de cont, cu ștampila băncii

Formularul micro-proiectului se completează conform instrucțiunilor din Ghidul de completare a formularului de microproiect -activități/stagii practice cadre didactice- (Anexa 3), în format Word, se printează și se semnează de către coordonatorul proiectului.

Declarația de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției / Informare asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar (Anexa 2) va fi semnată de către cadrul didactic coordonator al micro-proiectului.

Atentie !

In contextul situatiei generate de pandemia de COVID19, in cazul in care nu exista posibilitatea imprimarii si semnarii documentelor aferente dosarului, acestea se vor transmite in varianta electronica, cu mentionarea numelui cadrului didactic si mentiunea valabil fara semnatura

Dosarele vor fi colectate la nivelul fiecărei unități școlare si vor fi înaintate de către coordonatorul unității către comisia de evaluare constituită la Fundația Corona, in varianta printata sau electronic.

Calendarul depunerii de micro-proiecte

Publicare anunț 27 aprilie 2020
Depunere dosare 27 aprilie –15 mai 2020
Evaluarea micro-proiectelor 18-20 mai 2020
Anunțarea rezultatelor 21 mai 2020
Semnarea contractelor de subvenție 21 mai – 1 iunie 2020
Implementarea micro-proiectelor iunie-septembrie 2020

 

Atenție! Dosarele primite după data limită anunțată nu vor intra în procedura de evaluare.

Anunțarea rezultatelor se va face la data indicată, prin e-mail/telefonic.

Ghid microproiecte_sesiunea 2

Anexa1_Formular micro-proiect

Anexa2_Informare_Declarație de respectare a condițiilor de acordare și menținere a subvenției

Grila evaluare microproiect_sesiunea2