Bugetarea pe baza de gen in politicile publice

apr. 5, 2023 | Proiecte

K
L
Bugetarea pe baza de gen in politicile publice

BUGETAREA PE BAZA DE GEN IN POLITICILE PUBLICE

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 359 / 111319

Contract de finanțare nr. 127/ 05.06.2018

Beneficiar: FUNDATIA CORONA

Parteneri:

 • FUNDATIA CENTRU DE MEDIERE SI SECURITATE COMUNITARA
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

Perioada de implementare: 05.06.2018 – 04.10.2019

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul bugetarii pe baza de gen, vizând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de dimensiunea de gen.

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS.1 Creșterea capacității a 60 ONG-uri in plan national in constructia si elaborarea de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen prin formarea specifica a 80 de reprezentanti din personalul ONG si crearea de instrumente specifice de monitorizare ONG politici publice.

 

In proiect vor fi selectate minim 60 de ONGuri care vor beneficia de serviciile programului. Din cele 60 ONGuri vor fi selectate 80 persoane (conform metodologiei de selectie realizata in proiect) care vor beneficia de:

 • servicii specifice de instruire in domeniul elaborarii de politici alternative si bugetarea pe baza de gen (program de instruire nonformala);
 • asistenta si sprijin calificat in formularea si elaborarea de politici publice alternative privind bugetarea pe baza de gen plecand de la situatiile concrete identificate la nivelul comunitatilor locale vizate de activitatile specifice ONGului;
 • instrumente de monitorizare ONG politici publice sub forma publicatiei suport in domeniul bugetarii pe baza de gen elaborata in cadrul proiectului.

OS. 2 Stimularea, sustinerea si intarirea capacitatii a minim 20 ONGuri beneficiare de elaborare si promovare de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen.

 

Proiectul dezvolta mecanisme specifice de stimulare si sprijin al ONGurilor beneficiare in constructia de politici publice alternative prin crearea unui apel de selectie de propuneri politici publice adresat ONGurilor care dispun de personal instruit in proiect. Pe parcursul apelului ONGurile beneficiaza de sprijin si consultanta de specialitate, asistenta calificata in identificarea si evaluarea elementelor specifice propunerilor abordate. Selectia politicilor se face dupa o metodologie dezvoltata in proiect, cele mai bune 20 de propuneri (din partea a 20 ONGuri distincte) fiind ulterior promovate la nivel national prin publicatia realizata in proiect. 4 din propunerile selectate vor intra in etapa a doua de servicii furnizate in proiect – programul de mentorat si sprijin in vederea elaborarii politicilor publlice acceptate.

OS. 3 Evaluarea impactului a 4 politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen formulate de 4 ONGure beneficiare prin intermediul testarii acestora ca studii de caz la nivelul comunitatilor locale vizate de propuneri.

Cele 4 politici selectate anterior vor fi incluse intr-un program amplu de mentorat pentru evaluarea impactului asupra comunitatilor locale, etapa necesara elaborarii, testarii, sustinerii si promovarii politicilor publice acceptate asumate in proiect. ONGurile implicate in testarea politicilor vor fi asistate tip de 6 luni printr-un proces de mentorat comun intre parteneriatul proiectului si reprezentantii autoritatilor centrale cu responsabilitati in domeniu anterenati in activitatile programului. Vor dispune de resursele necesare testarii si evaluarii politicilor locale, de sprijin si consultanta in aspectele implicate (buget, finante, politici sociale s.a.),se fac studii si analize de impact, si vor participa la o vizita de studiu la Bruxelles gazduita de EWL.

OS. 4 Cresterea capacitatii de evaluare a 4 politicilor publice nationale alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen propuse de ONGuri in vederea acceptarii acestora prin organizarea a 3 workshopuri sustinute de experti romani si europeni in domeniul bugetarii pe baza de gen cu participarea autoritatilor centrale si reprezentantilor ministerelor de resort implicate.

Concluziile si propunerile formulate in procesul de evaluare si testare a celor 4 propuneri de politici publice formulate de ONGurile beneficiare in domeniul bugetarii pe baza de gen vor fi analizate si dezbatute in cadrul a 3 workshopuri organizate in proiect cu participarea reprezentantilor autoritatilor centrale si reprezentantilor ministerelor de resort cu responsabilitati in evaluarea acestora. Workshopurile vor avea ca invitati experti romani si europeni in bugetarea pe baza de gen, vor include exemple de politici implementate cu succes in alte state membre UE si vor introduce concluziile si propunerile venite de la ONG-uri ca baza de discutii pentru formularea unor politici publice alternative agreate, acceptate de autoritatile responsabile in varianta consultativa, ulterior supusa publicului larg, interesat si implicat.

OS. 5 Dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalității de șanse, nediscriminării si dezvoltarii durabile prin organizarea a 4 audieri publice nationale pe marginea variantei consultative a celor 4 politici publice nationale in domeniul bugetarii pe baza de gen acceptate de autoritatile responsabile.

Cele 4 politici publice vor fi supuse dezbaterii publice prin organizarea a 4 audieri publice, cate una pentru fiecare politica publica alternativa. In ansamblul proiectului, utilizarea acestei proceduri de consultare publica contribuie in mod semnificativ la:

 • stimularea si implicarea activa a tuturor celor interesati si afectati (autoritati, ONGuri, coalitii, aliante, organisme, organizatii, persoane fizice s.a.) prin exprimarea opiniilor, pozitiilor ce permit imbunatatirea propunerilor formulate in vederea acceptarii in forma finala;
 • cresterea responsabilitatii si transparentii ministerelor si autoritatilor centrale cu responsabilitati in formularea si promovarea de politici publice nationale prin implicarea societatii civile in procesul legislativ si promovarea unei relatii constructive administratie- societate civila

 

REZULTATE ASTEPTATE

Rezultat proiect 1 Selectarea, mentinere si implicarea activa in activitatile proiectului a 60 ONG si 80 reprezentanti din cadrul acestora

Rezultat proiect 2 – 80 persoane din personal ONG instruite in domeniul bugetarii pe baza de gen si elaborarii de politici publice alternative

Rezultat proiect 3 – Elaborare si promovare instrument monitorizare ONG politici publice ca publicatie suport in domeniul bugetarii pe baza de gen

Rezultat proiect 4 – Dezvoltarea si intarirea capacitatii unui numar de 20 de ONG-uri de implicare in formularea de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen

Rezultat proiect 5 – Elaborarea unui nr de minim 20 propuneri de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen de catre ONGurile beneficiare

Rezultat proiect 6 – Elaborarea unei culegeri de promovare a propunerilor de politici publice alternative formulate de ONG-uri in domeniul bugetarii pe baza de gen

Rezultat proiect 7 – 4 politici publice alternative locale in domeniul bugetarii pe baza de gen incluse in programul de mentorat pentru a fi testate ca si impact asupra comunitatii

Rezultat proiect 8 – Dezvoltarea si intarirea capacitatii a 4 ONGuri de evaluare a impactului politicilor publice prin intermediul studiilor de caz si analizelor de impact

Rezultat proiect 9 – Dezvoltarea si intarirea capacitatii a de 4 ONGuri in elaborarea de politici publice privind bugetarea pe baza de gen prin participarea la vizita de studiu – ONGuri europene cu experienta in politici publice (Bruxelles-vizita gazduita de European Women’s Lobby)

Rezultat proiect 10 – Intarirea capacitatii de evaluare, sustinere si promovare a politicilor publice alternative a 4 ONGuri prin organizarea a 3 workshopuri cu participarea reprezentantilor ministerelor de resort sustinute de experti romani si europeni in domeniul bugetarii pe baza de gen

Rezultat proiect 11 – 4 propuneri de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen acceptate de autoritatile responsabile in varianta consultativa pentru public

Rezultat proiect 12 – 4 politici publice alternative nationale in domeniul bugetarii pe baza de gen acceptate in forma finala de autoritatile responsabile in urma revizuirii acestora ca urmare a organizarii a 4 audieri publice nationale

Rezultat proiect 13 – Promovarea si diseminarea in plan national a politicilor publice nationale acceptate in domeniul bugetarii pe baza de gen

GRUP TINTA

Grupul tinta al proiectului este format din minim 80 de persoane – reprezentanti ai minim 60 de ONG-uri care indeplinesc urmatoarele cerinte:

 • persoane care lucreaza pentru ONGul respectiv, in baza unui contract, sau voluntari cu conditia prezentarii documentelor justificative care sa demonstreze relatia de voluntariat dintre ONG si persoana fizica respectiva;
 • isi exprima interesul pentru tematica proiectului si angajamentul participarii la activitatile adresate grupului tinta.

Cele 80 de persoane din grupul tinta vor fi instruite in tematici specifice privind bugetarea de gen si elaborare de politici publice, in vederea dezvoltarii competentelor necesare implicarii in procesele de elaborare, sustinere si promovare a politicilor publice alternative privind bugetarea de gen.

Selectia grupului tinta – personal ONG se va face dupa o metodologie clara, detaliata in cadrul proiectului, accesul la activitatile si serviciile dezvoltate in proiect fiind deschis tuturor persoanelor eligibile, cu respectarea principiilor de egalitate de sanse si gen, tratament egal si nediscriminare.

Cele minim 60 de ONGuri din care provine grupul tinta vor fi selectate in cadrul proiectului cu respectarea urmatoarei distributii la nivel national:

 • regiuni mai putin dezvoltate (Sud-Vest Oltenia, Vest, Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia) – minim 16 ONGuri din care minim 64 persoane inscrise in grupul tinta;
 • regiuni dezvoltate (Bucuresti – Ilfov) – minim 4 ONGuri din care minim 16 persoane inscrise in grupul tinta.

In procesul de selectie a ONGurilor sunt vizate cu prioritate organizatiile active in domeniul proiectului, care fac parte din diverse retelele nationale de actiune, ONGuri investigate in faza de concept a proiectului de catre parteneri referitor la constarngerile si nevoile intampinate in formularea de politici publice si bugetarea pe baza de gen:

 • Romanian Women’s Lobby – 16 ONG-uri membre (inclusiv partenerii proiectului – Fundatia Corona si Fundatia CMSC);
 • FONSS (Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Servicii Sociale) – 27 ONGuri membre;
 • RuralNet – retea informala de ONGuri implicate in dezvoltare comunitara rurala – 13 ONGuri membre;
 • Reteaua VIF – reteaua informala de ONGuri pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor – 20 de ONGuri membre;
 • Retea informala de ONGuri Coalitia pentru egalitate de gen – 10 ONGuri membre;
 • Reteaua informala de ONGuri „Rupem tacerea despre violenta sexuala” – 19 ONGuri membre;
 • Dizabnet – reteaua organizatiilor furnizoare de servicii in domeniul dizabilitatii – 70 de ONGuri membre;

In procesul de selectare a ONGurilor se va acorda o atentie deosebita potentialului de implicare si continuare a initiativelor dezvoltate in proiect inclusiv dupa finalizarea operatiunilor finantate. In acest sens, accesul la serviciile proiectului nu exclude organizatiile mici, neraliate in coalitii si retele de ONGuri dar care dispun de motivatia, capacitatea reala de mobilizare si implicare in identificarea si solutionarea de probleme la nivelul comunitatilor in care activeaza ce pot face obiectul propunerilor de politici publice privind bugetarea pe baza de gen.

Personalul instruit in proiect din cadrul a minim 20 de ONGuri va fi implicat activ in formularea de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen, politici promovate si diseminate in cadrul proiectului. Minim 4 din cele 20 de ONGuri vor parcurge etapele programului de mentorat dezvoltat in proiect fiind implicate prin personalul propriu in activitati de:

 • implementare, testare si evaluare a impactului la nivel local a politicilor formulate (studii de caz si analize de impact),
 • sustinere si promovare a politicilor publice alternative la workshopuri sustinute de experti romani si europeni in domeniul bugetarii pe baza de gen cu participarea reprezentantilor autoritatilor centrale si ministerelor de resort
 • schimb de bune practici, expertize, tehnici si metode de lucru prin interactiune cu ONGuri europene cu experienta relevanta in politici publice si gender budgeting prin intermediul vizitei de studiu in Bruxelles– ONGuri europene cu experienta;
 • consultari publice de tipul audierilor publice pe marginea propunerilor de politici publice alternative formulate in vederea imbunatatirii si definitivarii variantelor finale a politicilor sustinute.

Atat in procesul de selectie a grupului tinta, dar si in derularea activitatilor cu acesta, se vor aplica principiile orizontale si temele secundare FSE si se vor respecta pricipiile egalitatii de sanse si nediscriminarii.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA .1. Cresterea capacitatii ONG prin formarea specifica personal ONG in elaborarea politici publice in domeniul bugetarii pe baza de gen

1.1 Promovarea proiectului si selectia, mentinerea si implicarea GT in activitatile proiectului

1.2 Instruirea si formarea GT in domeniul bugetarii pe baza de gen si elaborarii de politici publice alternative

1.3 Elaborare si promovare instrument suport in domeniul bugetarii pe baza de gen

ACTIVITATEA 2. Cresterea capacitatii ONG prin dezvoltare si mentorat politici publice alternative in bugetarea pe baza de gen

2.1 Formularea si inregistrarea propunerilor de politici publice alternative

2.2 Evaluarea si selectarea propunerilor de politici publice alternative

2.3 Realizare si diseminare publicatie cu propunerile de politici publice alternative formulate de ONG-uri

2.4 Identificarea etapelor practice si impactului politicilor publice locale selectate – studii de caz la nivelul comunitatii

2.5 Mentorat comun parteneriat proiect si reprezentanti guvern politici publice – studii de caz

2.6 Mentorat comun parteneriat proiect si reprezentanti guvern politici publice –vizita de studiu gazuita de European Women’s Lobby (Bruxelles)

ACTIVITATEA 3. Constructia comuna ONG-guvern politici publice nationale in domeniul bugetarii pe baza de gen

3.1 Workshop-uri cu reprezentantii ministerelor de resort si experti europeni in bugetarea pe baza de gen

3.2 Constructie comuna ONG-Guvern a unor politici publice nationale alternative acceptate in domeniul bugetarii pe baza de gen

3.3 Audieri publice guvern pe marginea variantei consultative a politicilor publice nationale acceptate de autoritatile responsabile

3.4 Conferinta finala de prezentare politici publice nationale acceptate in domeniul bugetarii pe baza de gen

ACTIVITATEA 4. Management de proiect

A4.1 Management de proiect

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea totala eligibila a bugetului proiectului este de 999,779.99 din care:

 • Suma de 979.784,44 lei reprezinta finantare nerambursabila (98% din valoarea eligibila a proiectului), din care 822.860,82 lei din FSE si 156.923,62 lei din bugetul national;

Suma de 19.995,55 lei reprezinta cofinantare (2% din valoarea eligibila a proiectului).

Proiect POCA_Bugetare de gen in politici publice

K
L
Publicatii proiect ”Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” - Cod SIPOCA/SMIS2014+: 359 /111319

În cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, au fost elaborate broșura Bugetarea pe bază de gen pentru începători și manualul Bugetarea pe bază de gen-Politici publice formulate de ONG-uri, materiale destinate informării și creșterii capacității ONG_urilor, autorităților, instituțiilor și
factorilor publici sau privați de a fundamenta, elabora și implementa politici publice din perspectiva alocării echitabile a resurselor în vederea redresării inegalităților existente la nivelul bugetelor.

Publicațiile sunt accesibile tuturor celor interesați, putând fi descărcate gratuit prin accesarea linkurilor de mai jos.

Brosura_Bugetarea pe baza de gen pentru incepatori

Bugetarea pe baza de gen_Politici publice formulate de ONG-uri