Gloria

apr. 5, 2023 | Proiecte

“GLORIA – asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen“

Cui ne adresam?

 

  •  Persoanelor adulte și copiilor, victime ale violenței domestice și de gen din mediul rural și mic urban din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț, care vor beneficia de servicii integrate: asistență socială, medicală, educațională, ocupațională și de locuire.
  • Profesioniștilor din diverse sectoare și servicii publice și private, din cele 4 județe, care interacționează cu victimele violenței domestice și de gen, inclusiv voluntari, care vor participa la un set de acțiuni de informare, formare, transfer de bune practici și dezvoltare de practici de lucru în comun.

 

Obiectiv

Obiectivul proiectului este de a facilita accesul a minim 550 persoane (adulți și copii)- victime ale abuzului și violenței domestice și de gen din mediul rural și mic urban din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț la servicii integrate de calitate în scopul ieșirii din situația de criză și îmbunătățirea calității vieții cu efecte pozitive în direcția prevenirii și reducerii fenomenului violenței domestice.

 

Activități

Programul, denumit la nivelul proiectului, GLORIA oferă un răspuns integrat nevoilor complexe și multiple ale unui număr de minim 550 persoane victime ale VDsG (adulți și copii), în măsura în care:

1. dezvoltă un serviciu de recepție și suport emoțional instituit la nivelul IML în 4 județe (Iași, Neamț, Vaslui, Bacău) în cadrul căruia victimele înregistrate beneficiază de o primă evaluare și consiliere psihologică și socială complementar cu serviciile medicale de diagnostic medico-legal în cazurile de traumatisme fizice sau violență sexuală și viol;

2. oferă asistență și servicii specializate pentru abordarea situației de risc și a traumei rezultate în urma violenței domestice și de gen în cadrul centrului de consiliere destinat victimelor violenței domestice instituit la nivelul Partenerului Fundația CMSC – pachet complet de servicii de consiliere pentru adulți și minorii aflați în grija acestora (cuplul părinte-copil) care include consiliere psihologică, familială, socială, parentală, asistență și consiliere juridică și parentală;

3. dezvoltă, în cadrul centrului de consiliere pentru victimele violenței domestice (VD)**, un program de activități educaționale destinat copiilor victime sau martori ai violenței domestice– minim 50 în ansamblul grupului țintă, activități non formale axate cunoașterea drepturilor, reabilitare și întărirea stimei de sine, dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, inclusiv acțiuni educative pentru identificarea, reducerea și limitarea practicilor discriminatorii asociate fenomenului violenței și situației de vulnerabilitate a familiei;

4. oferă servicii și programe ocupaționale pentru persoanele adulte victime ale violenței domestice și de gen în logica intervenției de împuternicire pentru o viată independentă și autonomă, servicii specializate, adaptate profilului beneficiarilor și situației de vulnerabilitate în scopul dezvoltării și intării capacității de ocupare și menținere pe piață muncii – serviciile, adresate unui nr estimat de minim 200 de beneficiari, includ programe de informare, consiliere profesională, dezvoltare profesională, mediere pe piață muncii, formare în sistem formal și informal, inclusiv componenta de dezvoltare antreprenorială – activități susținute de Partener Fundația Corona.

5. oferă măsuri de locuire-securizarea spațiilor locative pentru minim 50 de victime VDsG care au ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție pe perioadă considerată necesară pentru a proteja viața victimelor adulte și copii, dar sunt supuse riscului abuzului din partea agresorului în propria locuință-acestea beneficiază de o măsura de siguranță locativă, prin instalarea și monitorizare de sisteme de securitate, alarmare, instalare buton de panică, schimbarea încuietorilor, alte acțiuni adaptate nivelului de risc al victimei; măsura esențială în absența unui sistem oferit la ora aceasta de stat care să monitorizeze agresorii după luarea măsurilor de restricție (a se vedea cazurile mediatizate în ultimul timp – victime, cu ordin de protecție emis, ucise de agresori, în unele cazuri în propria locuință)

 

În vederea îmbunătățirii cadrului de cooperare și coordonare a serviciilor locale publice și private responsabile și implicate de abordarea integrată a problematicii victimei abuzului și violenței domestice și de gen pe întreg spectru de acțiune prevenire- protecție -monitorizare, în proiect, minim 450 de profesioniști din diverse sectoare și servicii publice și private din cele 4 județe care interacționează cu victimele violenței domestice și de gen, inclusiv voluntari, participă la un set de acțiuni de informare, formare, transfer de bune practici și dezvoltare de practici de lucru în comun în scopul creșterii calității serviciilor și facilitații accesului victimelor la servicii integrate.

 

Cine

Fundația Corona

Institutul de Medicină Legală Iași – Promotor de proiect

Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară,

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați,

Foreningen Hedda

  

Finanțare

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.042.314 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene (www.eeagrants.org ), și 183.938 euro din Fondul Român de Dezvoltare Socială (www.frds.ro) în cadrul Programului Dezvoltare locală, Contract de finanțare nr. 2/25.02.2021/N, Cod proiect: PN4010.

 

Cand?

Proiectul are o durată de 26 de luni și activitățile se implementează in perioada 01.03.2021-30.04.2023.

 

Contact

Pentru informații suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: gloria@fundatiacorona.ro ;

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE și /sau Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro .

Anunțuri:

 

Serviciile si programele ocupaționale oferite de Fundația Corona

Gloria – Povestea ei

Gloria – povestea ei, este povestea spusa de 10 supraviețuitoare, de 10 femei care au reușit sa se găsească pe sine, au reușit sa identifice o cale prin care speranța la o viață sigura pentru ele si copilul lor, a căpătat contur si a devenit astăzi o realitate.

Am tipărit aceste povesti pentru a oferi exemple, repere, pentru a întări încrederea femeilor, care se afla in aceeași situație, ca exista si finaluri fericite.

Am ajutat femei și fete, victime ale violenței, să descopere că nu depind de agresor, că pot deveni independente și că legătura financiară cu agresorul poate fi ruptă oricând, spre binele personal și al copiilor.

În programul ocupațional creat, centrat pe dezvoltarea personală a femeilor, am oferit consiliere individuală specializată pentru identificarea unui loc de muncă precum și acces la programe de formare. Prin acțiunile noastre am arătat victimelor cât de multe pot face, ce puternice sunt și că viitorul înseamnă speranță.

Culegere de povesti ale supravietuitoarelor

Este necesara intervenția pe termen lung pentru a întrerupe spirala violenței și a ajuta victimele sa-si dobândească independența financiara și sa iasă din cercul sărăciei.

Publicatia, in format pdf, poate fi descarcata de aici: