Despre proiect Agenda comunității

Proiectul își propune să mobilizeze 20 de comunități din Botoșani, Iași și Vaslui pentru a participa la deciziile publice care îi privesc în mod direct. Critica fără implicare nu este constructivă, așadar 2000 de tineri (cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani) cu spirit de inițiativă sunt încurajați să participe activ în comunitățile lor pentru a produce schimbările pe care și le doresc. Aceștia vor beneficia de formare și de toată susținerea echipei noastre pentru a deveni exemple de implicare civică.

Activități principale

Monitorizarea activității autorității publice locale

de către tineri, supervizați de mentori;
Se vor realiza in aceasta etapa : Analiza nevoilor comunității , Analiza problemelor semnalate de cetățeni, Analiza activității autorității publice, Participarea tinerilor la ședințele consiliilor locale, Analiza Hotărârilor consiliilor locale, Solicitarea de informații de interes public

Promovarea si susținerea inițiativelor civice de către tineri

supervizați de mentori;
Tinerii din comunități vor veni cu propuneri de modificare a priorităților si politicilor locale pentru a servi mai bine necesitățile comunității.
In fiecare comunitate vor fi elaborate cel puțin 2 inițiative civice pe diferite teme, care vor fi înaintate autorităților locale

Concurs de implicare civica

Competiția vizează crearea de materiale de promovare a implicării civice si realizarea de inițiative civice.
Se vor acorda 20 de premii câștigătorilor.
Juriul concursului va fi format din experți mass media cooptați in proiect.

Colaborarea cu mass media

pe toata durata proiectului in vederea realizării de emisiuni, articole care susțin activismul civic si inițiativele tinerilor din comunități

Parteneri

Fundatia Corona

Cu o experienţă de peste 20 de ani în implementarea de programe pentru dezvoltarea comunităților locale, implementeaza proiecte ce au vizat și vizează măsuri sociale, educaționale, de ocupare, dezvoltare a antreprenoriatului, adresate unor categorii foarte diverse de beneficiari. Efortul de a duce la îndeplinire scopul şi obiectivele Fundaţiei Corona este susţinut de o echipă profesionista, cu entuziasm, încredere, creativitate şi dedicare.

Asociația de Dezvoltare Rurală Ceplenița

Înfiinţată iniţial cu scopul de a sprijini păstrarea specificului local prin prezentarea și promovarea artei tradiționale străbune, ADR Cepleniţa şi-a extins în timp domeniul de activitate, orientându-se şi spre implicarea civică în comunitate, pentru participarea activă a cetatenilor la deciziile administrative

Comunități implicate

 • \Belcești, jud. Iași
 • \Ceplenița, jud. Iași
 • \Hălăucești, Jud. Iași
 • \Hârlău, Jud. Iași
 • \Popricani, Jud. Iași
 • \Podu Iloaiei, Jud. Iași
 • \Răducăneni, Jud. Iași
 • \Țibănești, Jud. Iași
 • \Vlădeni, Jud. Iași
 • \Coțușca
 • \Flămânzi, jud. Botoșani
 • \Pomârla, jud. Botoșani
 • \Trușești, jud. Botoșani
 • \Vorona, jud. Botoșani
 • \Codăești, jud. Vaslui
 • \Fălciu, jud. Vaslui
 • \Murgeni, jud. Vaslui
 • \Puiești, jud. Vaslui
 • \Vetrișoaia, jud. Vaslui
 • \Zorleni, jud. Vaslui