Selecție participanți pentru sesiunea de formare “Bugetarea de gen și elaborarea de politici publice alternative” , Iași, 31.10 – 02.11.2018

oct. 22, 2018 | Bugetarea de gen

Fundația Corona, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) anunță lansarea selecției participanților la a doua sesiune a cursului de formare în domeniul elaborării de politici publice alternative, în cadrul proiectului Bugetarea pe bază de gen în politicile publice, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrative (POCA), Axa prioritară 1 “Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP “.

 

Cursul va avea o durată de 3 zile și se va desfășura în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2018, la Iași, hotel Zimbru, Bd. Chimiei nr 2.

Participanții vor parcurge 3 module de teorie și aplicații privind construcția de politici publice alternative și introducerea perspectivei de gen în alocarea bugetelor, cu accent pe următoarele două teme:  “Femei în luarea deciziilor în afaceri și politică”  și “Concilierea între viața de familie și viața profesională”.

Sunt disponibile 40 de locuri pentru angajați sau voluntari din ONG-uri care vor să se implice activ în procesele de luare a deciziei la nivel local sau național, scopul final al sesiunii de formare fiind acela de a  oferi instrumentele și sprijinul necesar pentru a transforma o inițiativă/o nevoie a comunității  în politici și programe publice.

 

Participarea la curs este gratuită, costurile aferente (training, cazare, transport, masă) fiind suportate de către organizatori.

Înscrierea se poate face prin e-mail, prin trimiterea pe adresa ascanteie@cmsc.ro a următoarelor documente , după ce au fost completate electronic, printate și semnate:

  • Formular individual participanți – Anexa 12 ;
  • Formularul de înscriere la sesiunea de formare aleasă, în care va fi descrisă motivația de a participa la acest proiect – Anexa 1 ;
  • Acord prelucrare date –Anexa 2 ;
  • Adeverință angajat/voluntar ONG – Anexa 3 ;
  • Declarație pe propria răspundere reprezentant legal ONG privind apartenența la Rețele/Federații/Organizații naționale/internaționale de ONG-uri – Anexa 4 ;
  • Copie B.I./C.I.;
  • Copie Certificat Înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 

Informații suplimentare se pot obține la adresa de mail: ascanteie@cmsc.ro. Persoană de contact: Alina Scânteie, Responsabil selecție grup țintă